رادیو عصر جدید - جنبش ازادیخواهی و تحول در کشور - جهانگیر گلزار

golzar-9مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار - جنبش رهایی از استبداد فقیه روزانه فعال است و هر روز به فعالیت خود می افزاید . نیروهای انتظامی  به صف مردم بپیوندید و به کار اصلی خود که دفاع از حقوق هموطنان است عمل کنید .

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید