جنبش زن زندگی آزادی / سخنرانی و پرسش و پاسخ - ژاله وفا

jalehwafa3جنبش زن زندگی آزادی

 

جهت دیدن جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ اینجا را کلیک کنید