سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر - موضوع : جنبش مردم اعتراض یا انقلاب ؟

 

 golsar8

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ در اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته اقوام

موضوع : حق اعتراض - جنبش مردم اعتراض یا انقلاب ؟

 

جهت دیدن سخنرانی و پرسش و پاسخ لطفا اینجا را کلیک نید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golsar kanun hoghughe bashar4