جهانگیر گلزار - جنبش تا انقلاب در کدام مرحله هستیم ؟

golsar11

جهانگیر گلزار - جنبش تا انقلاب در کدام مرحله هستیم ؟

گفتگو در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

جهت دیدن سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن سخنرانی و بخش پرسش و پاسخ لطفا اینجا را کلیک کنید