اختلافات و اعترافات حافظان نظام دلیل دیگری برای موفقیت‌ آمیز و ادامه‌ یاب بودن جنبش، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-Ali-1

                                                                                          


در این رابطه