مصاحبه راديو عصر جديد با آقای جهانگیرگلزار :اول ماه مه و نقش كارگران و زحمتكشان در ايران

 بعلت اینکه که خرج کارگران تامین نمیشود و توازنی بین درآمد و هزینه بوجود نمی آید، در ایران از میان ٢١ میلیون شاغل، حدود ۵ میلیون نفر دو شغله هستند. نه برای ترتیب دادن زندگی لوکس ،بلکه وضعیت تأمین معیشت آنقدر زیاد است که ناچار از قبول کار دوم اند و اینگونه جسم و روحشان فرسوده می شود. ...  

                                                                                                      golzar jahangir

                                                                                                برای شنیدن این فایل لطفا اینجا را کلیک کنید

 

مصاحبه راديو عصر جديد با آقای گلزار:

اول ماه مه و نقش كارگران و زحمتكشان در ايران

پنجشنبه ١١ ارديبهشت برابر اول مه 2014