تسلیت دبیران سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی به مناسبت درگذشت دکتر منصور بیات زاده

bayatzadeh manusrما دبیران سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) از خبر دردناک درگذشت دوست عزیز و همسنگرمان دکتر منصور بیات¬زاده که در روز شنبه 3 آوریل 2021 پس از تحمل بیش از یکسال بیماری در سن ۸۴ سالگی ما را ترک کرد مطلع شدیم.
وی فردی آزادی¬خواه و میهن¬پرست بود و یکی از پرکارترین و فعال¬ترین دبیران کنفدراسیون جهانی محسوب می¬شد و از زمان حضورش در آلمان¬غربی در سال ۱۳۳۸ (۱۹۵۹) به جنبش دانشجوئی پیوست و چندین بار به عنوان نماینده سازمان ماینس در کنگره¬های فدراسیون آلمان¬غربی و کنفدراسیون جهانی شرکت کرد و به دبیری فدراسیون آلمان انتخاب شد. رفیق منصور بیات زاده در کنگره سیزدهم کنفدراسیون جهانی در فرانکفودت  در تاریخ 18 تا 22 دی 1350 برابر 8 تا 12 ژانویه 1972 به عنوان دبیر انتشارات و تبلیغات کنفدراسیون انتخاب گردید که نقش مهمی در انتشارات و تبلیغات کنفدراسیون بعد از ممنوعیت این تشکیلات توسط رژیم ستمشاهی محمد رضا شاه ایفاء کرد. بیات زاده یکی از مبارزان سرسخت برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران بود و افتخار می کرد که در درون کنفدراسیون جهانی برای تحقق این خواست¬ها مبارزه نموده و از خصلت¬های توده¬ای، ملی و دموکراتیک کنفدراسیون جهانی دفاع کرده است. وی تا زمانی که توانائی نگارش و فعالیت داشت از هیچ کوششی برای انجام این وظیفه مبارزاتی که به گردن داشت دریغ نکرد. وی چه قبل و چه بعد از انقلاب به آرمان¬های خویش وفادار ماند. جنبش ضد استبدای، ضد امپریالیستی و دموکراتیک مردم ایران یکی از فرزندان شایسته خود را از دست داد ولی خوشا که سنگر مبارزه مردم ایران هیچگاه از وجود چنین فرزندانی خالی نمی¬ماند.
دبیران سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی این ضایعه دردناک را به خانواده وی و به همه مبارزان و مردم ایران تسلیت می¬گویند.

دبیران سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)
1- اعلم  فریدون
2- افطسی کورش
3- رضوانی محسن
4 - زربخش مجید
5 - شیرازی ناصر
6- پروفسور غلام آزاد داود
7- صدیق جعفر
8- کردوانی کاظم
9- کلیبی  جابر
10- منتقمی فریدون
11- دکتر نیرومند بهمن