پیام تسلیت مجید زربخش بمناسبت درگذشت شادروان ابوالحسن بنی صدر

Tasliat-1 خانم بنی صدر گرامی!
 
با اندوه و تأثرفراوان درگذشت آقای بنی صدر را به شما، به فرزندان عزیز، به مهران [مصطفوی] گرامی، به خانواده محترم بنی صدر و به همۀ بازماندگان تسلیت می گویم.
 
بیش از شصت سال مبارزه مردم ما برای آزادی و استقلال، علیه دیکتاتوری و فساد رژیم پهلوی و فساد و استبداد ویرانگر جمهوری اسلامی و علیه سلطه و دخالت قدرت های خارجی با نام و مساعی  خستگی ناپذیر بنی صدر آمیخته است.
 
بنی صدر یکی از شخصیت های بزرگ تاریخ معاصر ایران و نمونه ای بود از مقاومت و پایداری در مبارزه علیه زور و استبداد، مبارزه ای که تا واپسین لحظه های حیات بی وقفه، ادامه داشت.
 
ثبات قدم و استمرار در مبارزه، پاکی و یکرنگی، از ویژیگی های بنی صدر بود. بنی صدر نمونه ای است از باور به توانایی مردم در تغییر، از امید به آینده و نتایج پایداری ها و مقاومت ها. بنی صدر با چشم پوشی از مقام ریاست جمهوری و همه "امتیازات"، تحمل سختی و مشقت و زندگی در خطر را به سازش با قدرتمندان مستبد و مرتجع ترجیح داد و در دوران طولانی مهاجرت، با زندگی ساده به تلاش و مبارزۀ پیگیر و پربار خود ادامه داد.
 
نام و یاد بنی صدر، بمثابۀ چهره ای فراموش نشدنی، در حافظۀ جمعی مردم، در خاطرۀ پویندگان راه آزادی، استقلال و عدالت و در تاریخ ایران زنده است.
 
مجید زربخش،
دهم اکتبر ٢٠٢١