پیام تسلیت سونیا صدیقی و بهمن نیرومند بمناسبت درگذشت شادروان ابوالحسن بنی صدر

Tasliat-1 با غم و اندوه فراوان درگذشت آقای بنی صدر را به خانواده محترم و همه وابستگان و بازماندگان تسلیت میگوئیم.
 
با درگذشت بنی صدر، میهن ما شخصیت برجسته ای را ازدست داد. پایداری ایشان در مبارزه با استبداد و دفاع از استقلال و آزادی در تاریخ میهن ما ثبت خواهد شد.

در این رابطه