مفهوم شهروند و حقوق شهروندی / میز گرد سیاسی جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران

                                                                                                  میز گرد سیاسی

                                                                    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران
                                                                            J J D va laique-1
                                                                    
                                                                                   مفهوم شهروند و حقوق شهروندی 
سخنران: فریدون شمس
 
بخش چهارم:
 
- انقلاب اسلامی
- موانع حقوق شهروندی 
 
جمعه ۲۱ ژانویه، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
 
آدرس Zoom: 
 
Meeting-ID: 644 867 8452