پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت روز جهانی کارگر

majame eslamiروز جهانی کارگر بر شما کارگران ایران و نیز همه کارگران و زحمتکشان جهان مبارک باد.

در تاریخ معاصر،جنبش های کارگری منشاء تحولات بزرگ اجتماعی درراستای احقاق حقوق کارگران بوده است.

داشتن زندگی همراه با رفاه و رعایت حقوق کارگران در مقابل سرمایه داری سرکش، از مطالبات اصلی در این جنبش ها بوده که در بسیاری از موارد به موفقیت انجامیده است.

در وطن ما ایران، علیرغم سرکوب نظامهای استبدادی، جنبش کارگری در مبارزات آزدیخواهانه ضداستبدادی و حق طلبانه همیشه زنده و نقش به سزایی داشته است.

از عوامل بزرگ پیروزی جنبش عمومی و انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ و فلج کردن دستگاه سرکوب شاه از جمله می توان به جنبشهای کارگری به ویژه نقش موثر اعتصابات کارکنان و کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که منبع اساسی درآمد نظام شاهی و بودجه دستگاه سرکوب او بود نام برد.

پس از پیروزی انقلاب، ضد انقلاب حاکم، با از خود بیگانه کردن اسلام که به مثابه بیانگر استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی تحول را ممکن کرد، در صدد بازسازی استبداد،این بار به رنگ دین، و لباس روحانیت بود بر توان این نیروی محرکه یعنی جنبش کارگری آگاه بود، بنا بر این مانع شکل گیری شوراها و تشکیل سندیکاهای کارگری شد.

اما کارگران و زحمتکشان ایران از پای ننشتند، زمان و تعداد مبارزان جنبش های اعتراضی که یا به شهادت رسیده و یا در زندان های نظام ولایت مطلقه در بندند گواه این امر است.

امروز نظام ولایت مطلقه و بی کفایتی عمله های استبداد عرصه را بر مردم ایران به ویژه کارگران تنگ کرده است.

نظام ‌ولایت فقیه بطور سیستماتیک قوانین کارگری را از محتوا خالی و ناقض حقوق کارگران گردانده است. هم از تشکیل سندیکای‌کارگری جلوگیری کرده و هم با عدم حمایت از حقوق کارگران، باعث شده تا برخی از کارفرمایان سود جو در فقدان قوانین حامی حقوق حقه کارگران، شمشیر داموکلس اخراج را بر گردن کارگران نگاه داشته و آنها را با حقوق غیر مکفی در کارگاههایی با شرایط غیر استاندارد بکار گیرند.

از آنجا که تغییر ات اساسی و بنیادین در حال و روز ایران و ایرانی با تغییر درذهنیت و منش آحاد ملت صورت می گیرد، چون کارگران ایران در گرانیگاه تولید کشور قرار دارند نقش مهمی در ایجاد و تولید وجدان کاری ( اخلاقمند بودن، جلوگیری از خرابی ثروتهای ملی از طریق تولید کالاهای پایدار و مستدام و با کیفیت، ایجاد ابتکار در تولید، اهمیت دادن به عنصر زمان و نقش دادن به آن در امر تولید و جلوگیری از اتلاف وقت و...)ایفا می کنند. تغییر نگاه به کار و شکل گیری مسئولیت در قبال تولید، کاری است که از مردم بر می آید و نه رژیمی که کارش تیشه زدن بر ریشه تولید ایران است. تغییر در محتوای کار و ایجاد انگیزه برای تغییر و قوی کردن بنیه تولید ایران آن کار بایسته ای است که ایران بدان نیازمند است و این مهم از عهده کارگران با وجدان ایران بر می آید و اگر این امر همراه با حمایت مردم از حقوق حقه کارگران شود، تغییراتی اساسی و بنیادین را در او‌ضاع اقتصادی ببار می آورد که نظام استبدادی حاکم را از هم فرو می پاشاند.

تحریم ها ی اعمال شده از سوی نظام سلطه موجب فقر گسترده و از بین رفتن قشر میانه است .نرخ سبدمعیشت به ۱۰میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و بسیاری از کارگران در صنایع مختلف،از فولاد تا نیشکر هفت تپه و...دستمزد خود را دریافت نکرده اند و زندگی را به سختی می گذرانند. بسیاری از صنایع و کارگاهای کوچک و بزرک تعطیل شده و یا در آستانه ورشکستگی هستند. از دیگر سو رانت خوران و سود برندگان از تحریم به غارت ثروت ملی ایران مشغولند. هشدار کارشناسان نسبت به وضعیت وخیم محیط زیست کشور، آبخیزداری و بیابانزایی ناشنیده گرفته میشود.بنا بر گزارش کارشناسان تا چند سال آینده بخش وسیعی از ایران قابل سکونت نیست.

هموطنان

هشدار که وطن در خطر است. شیرازه دولت از هم پاشیده است و قادر به اداره کشور نیست و هر روز بحران تازه ای می آفریند. همراه با سرکوب آزادیها، وابستگی به قدرتهای شرقی و عقد قرار دادهای ضد ملی به طور جد استقلال ایران را تهدید و با خطر مواجه کرده است.

هموطنان، ما همه،برای برون رفت از این خطر و پرهیز از سقوط ایران مسئولیم. تنها راه برون رفت از این مهلکه، در درون ایران و به دست ایرانیان امکان پذیر است. با شناخت حقوق پنجگانه خویش – حقوق انسان،حقوق شهروندی،حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی- و عمل به آن دامنه عمل رژیم استبدادی را تنگتر کنیم. در سراسر کشور جنبشهای اعتراضی تشکیل داده و حقوق پنجگانه خویش را مطالبه کنیم. جنبشها اعتراضی کارگران و اعتصاب آنها به ویژه در مکانهایی که باعث تنگ تر شدن عرصه فعالیت نظام ولایت فقیه و تضعیف توان سرکوب او می شوند می تواند منشاء تغییر بزرگ در پایان دادن به نظام ضد دین و ضد میهن ولایت مطلقه فقیه و استقرار حاکمیت جمهور مردم بگردد.

مجامع اسلامی ایرانیان 11 اردیبهشت ۱۴۰۱برابر با اول ماه مه ۲۰۲۲  

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید