گزارش گردهمایی یازدهم جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

Jomhourikhah-D L-1 جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران در روزهای ۲۸ و ۲۹ مه ۲۰۲۲ – ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱ گردهمآیی سراسری یازدهم خود را با شرکت حضوری و مجازی در پاریس برگزار کرد.
 
در روز نخست، پس از خوشامدگویی توسط شورای هماهنگی به شرکت کنندگان، به احترام تمامی جان‌ باختگان راه آزادی، یک دقیقه دست زده شد.
 
پس از آن، آیین نامه و دستور گردهمآیی مطالعه شد و با تغییر برخی نکات آن‌ ها به تصویب رسید.
 
بنابر رسم همیشگی، در آغاز، شورای هماهنگی وقت به عنوان هیأت رئیسه موقت، ریاست جلسه را برعهده گرفت و پس از پایان کار آنان، سه نفر بعنوان هیأت رئیسه دائم گردهمایی، از میان کاندیدها و پیشنهادها انتخاب شدند. 
در دیگر بخش، گزارش شورای هماهنگی پیشین و گزارش مالی ارائه گردید و حاضران پرسش‌ های خود را مطرح کردند.
 
پس از آن، بیانیه سیاسی در دستور کار قرار گرفت و همراهان پیشنهادهایی را مطرح کردند. کمیسیونی مرکب از سه نفر برای وارد کردن نظرات تصحیحی در بیانیه سیاسی‌ انتخاب شدند.
 
در بخش دیگر، سند ساختار که با سه پیشنهاد تدوین شده بود، مورد بحث قرار گرفت که در آغاز یکی از پیشنهاد دهندگان طرح خود را پس گرفت و تنها دو پیشنهاد به منظور بحث در دستور جلسه قرار گرفت. پس از ابراز نظر همراهان، اقدام به رأی گیری شد که یکی از پیشنهادها مورد تأیید اکثریت حاضران در جلسه قرار گرفت. 
 
یک پیشنهاد برای تغییر و اصلاح قطعنامه تصویب شده در گردهمایی دهم در مورد شکل و چگونگی همکاری با دیگر نیروهای جمهوری‌ خواه و دموکرات، طرح گردید و برای تصمیم گیری به روز یکشنبه موکول گردید.
 
پس از پایان جلسه معمول گردهمایی، براساس برنامه از پیش تعیین شده، بحث و گفتگویی به صورت حضوری و از طریق زوم تحت عنوان "همگرایی جمهوری‌ خواهان ایران، درک ها، شیوه ها و چگونگی آن" صورت گرفت. در پی صحبت هایی که از جوانب مختلف و با دیدگاه های گوناگون انجام گرفت، اکثریت شرکت کنندگان بر همکاری‌ های مشترک جمهوری‌ خواهان دموکرات، لائیک و مستقل تأکید داشتند. دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم و جنبش‌ های مدنی نیز یکی از وظایف جمهوری‌ خواهان خواهد بود. مهم‌ تر آنکه، علاقه حاضران از تشکیل و ادامه چنین بحث هایی در آینده بود.
 
در دومین روز گردهمایی و در اولین دستور جلسه، کمیسیون منتخب نشست به منظور تکمیل و تصحیح بیانیه سیاسی، نکات پیشنهاد شده را مجدداً قرائت کرد. پس از بحث و تبادل نظر حاضران، بیانیه سیاسی با رأی اکثریت به تصویب رسید.
 
پس از آن کمیسیون سند ساختار نیز گزارش خود را در جهت تدوین سند ساختار با تغییراتی اعلام کرد. سند ساختار جدید نیز با رأی اکثریت تصویب شد.
 
دستور جلسه پایانی نشست، تصویب قطعنامه همکاری با سایر نیروهای جمهوریخواه (مصوبه گردهمایی دهم)  و پیشنهاد جدید یکی از همراهان، مجدداً مورد بحث قرار گرفت. پس از بحث طولانی حاضران در نشست و همچنین اهمیت این مصوبه بعنوان موضع جنبش به منظور همکاری های آینده با نیروهای جمهوری‌ خواه، جلسه به توافق کامل نرسید. تصمیم گرفته شد در ماه‌ های آتی در جلسات داخلی، بیشتر و دقیق تر در این مورد صحبت شود تا بتوان نظر موافق اکثریت را برای قطع‌ نامه بدست آورد. بدین ترتیب تا تصمیم‌گیری جدید، مصوبه گردهمایی دهم هم‌ چنان به قوت خود باقی است.
 
در این مرحله از گردهمایی، سه نفر از همراهان از بین کاندیدها و پیشنهادها، به عنوان شورای هماهنگی برای زمان بین گردهمایی یازدهم و دوازدهم، انتخاب شدند.
 
درپایان گردهمایی یازدهم، حاضران در نشست، آن را مثبت ارزیابی کرده و همگی بر تلاش و کوشش برای همکاری های نیروهای جمهوریخواه، دموکرات و لائیک که هدف آن دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران است، تأکید داشتند.
 
جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران،
۴ ژوئن ۲۰۲۲ - ۱۴ خرداد ۱۴۰۱