حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران امکان عملی دارد ؟

kanun pajuheshگروه پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  برگزار می کند

سخنران : جهانگیر گلزار