بیانیه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در حمایت از زندانیان سیاسی و از جمله چهار زندانی اخیر حزب کومله ایران

Jomhourikhah-D L-1 در حمایت از زندانیان سیاسی و بخصوص چهار زندانی دستگیر شده اخیر از پیشمرگه های حزب کومله ایران، بنام های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، هژیر(محمد) فرامرزی و وفا آذربار، که در مطقه سوما و برادوست ارومیه به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
 
دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی آنان از اصول پایه ای جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران می باشد، همواره این جنبش برای لغو فشار بر زندانیان و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش می نماید.
 
با این اعتقاد جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران از تمامی فعالیت ها و تلاش های در دست اقدام، برای آزادی این چهار پیشمرگه حزب کومله ایران، حمایت، و دستگیری، شکنجه و آزار آنان را محکوم می نماید.
 
جمهوری اسلامی می بایست بداند که سرکوب و فشار، دیگر راه حل امنیتی، برای نجات آن رژیم از سرنگونی نخواهد بود. با دستگیری و آزار و شکنجه فرزندان ایران، فقط مرگ خود را سختر و جامعه را به سمت یک فضای رادیکال دو قطبی سوق می دهد، و شرایط یک گذار دموکراتیک را از مردم ایران سلب نموده، ایران را به ورطه برخوردهای خشونت آمیز خواهد کشاند.
 
بر این اساس جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در کنار همه فعالین دلسوز و تلاشگر عرصه سیاسی ایران، درخواست لغو دستگیری، آزار و شکنجه، و آزادی تمامی زندانیان سیاسی، از جمله چهار پیشمرگه دستگیر شده اخیر حزب کومله ایران را دارد.
 
شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران،
۲۶.٠​۸​.٢٠٢٢
برابر با
۱۴۰۱.۰۶.۰۶