بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان/ تحریم کلاس ها و اعتراض به سرکوب ها

                                                                                 daneshghahha

                                                             Daneshgah-Rafsanjan-1


در این رابطه