بیانیۀ بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید و مدرسین دانشگاهی در محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌ تر آنها

Daneshgah-Asatid-1 بسمه‌ تعالی،
 
متأسفانه یک‌ بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌ نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ ها و تصمیم‌ های نادرست منجر به جریحه‌ دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌ شدنِ خون افراد جامعه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌ آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌ آمیز و بدون کوچک ترین تعرضی به اموال عمومی بیان کردند.
 
در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌ های غلط ساختاری، نشان‌ دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.
 
متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌ های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌ شود بعکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌ تفاوتی می‌شود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌ های ابرازنظر و آرمان‌ خواهی و ظلم‌ ستیزی را خلاف ارزش‌ های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌ دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم. به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های به حق هم‌کلاسی‌ ها و والدین و اساتید بازداشت‌ شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌ های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌ های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و  دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت.
 
اسامی بیش از ۲۰۰ نفر امضاکنندگان نامه تا آخرین به روزرسانی به ترتیب حروف الفبا:
 
۱. اباذری، یوسف ​ دانشگاه تهران
 
۲. ابری‌ نیا، کارن دانشگاه تهران
 
٣. احمدزاده، مهرداد ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۴. احمدی‌، محمدرضا ​ دانشگاه شهرکرد
 
۵. احمدی‌ پور، زهرا ​ دانشگاه تربیت‌مدرس
 
۶. اردلان، فرهاد​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۷. افشین، حسین ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۸. افقه، مرتضی ​ دانشگاه شهید چمران اهواز
 
۹. اکرمی، موسی ​ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران
 
۱۰. امیری‌ آرا، حسن ​مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
 
۱۱. امین، احمد ​ دانشگاه شهرکرد
 
۱۲. امین‌ اسماعیلی، حمید​ هیئت علمی بازنشستۀ جهاد دانشگاهی
 
۱۳. انواری، زهره ​ دانشگاه تهران
 
۱۴. ایمانی جاجرمی، حسین ​ دانشگاه تهران
 
۱۵. اجتهادی، محمدرضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۶. اجلالی، پرویز ​ مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی
 
۱۷. اسلامی، شهلا ​ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
 
۱۸. امام، سیدعباس ​ دانشگاه شهیدچمران اهواز  
 
۱۹. آقا ابراهیمی، محمدرضا ​دانشگاه بیرجند
 
۲۰. آقا بابایی سامانی، کیوان ​ دانشگاه صنعتی اصفهان
 
۲۱. آقاجری، سید جواد ​ دانشگاه شهید چمران اهواز
 
۲۲. بابایی‌ زاده، مسعود ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۲۳. بادامچی، محمدحسین ​ مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 
۲۴. باقر زاده مجتبی ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۲۵. باقری، خسرو ​ دانشگاه تهران
 
۲۶. بدری، سیدعلی ​ دانشگاه تهران
 
۲۷. بروجردی، اشرف ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
۲۸. بنایی، علی ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۲۹. بنی‌ هاشمی، سیدمحمدعلی ​ دانشگاه تهران
 
۳۰. پاشایی، محمدهادی ​ دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل 
 
۳۱. بشیریه، طهمورث ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۳۲. بیکران‌بهشت، حامد ​ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 
۳۳. پاکنژاد، مهراد ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۳۴. پرهام، محمد ​ دانشگاه آزاد بروجرد
 
۳۵. پورطاهری، رضا ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۳۶. پهلوانی، عباس ​ دانشگاه حکیم سبزواری
 
۳۷. پویا، اعظم ​ دانشگاه تهران
 
۳۸. پورنکی، محمدرضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۳۹. تأدیبی، وحید ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۴۰. تجلی، فؤاد ​ دانشگاه تهران
 
۴۱. تکیه، مهدی ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۴۲. تقویان، ناصرالدین علی ​ مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 
۴۳. جعفرزاده، فردین ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۴۴. جعفری، سیداکبر ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۴۵. جعفریانی، حسن ​ دانشگاه بجنورد
 
۴۶. جوادپور، سیروس ​ دانشگاه شیراز
 
۴۷. جوادی‌یگانه، محمدرضا ​ دانشگاه تهران
 
۴۸. جوکار، بهرام ​ دانشگاه شیراز
 
۴۹. حجت، مینو ​مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
 
۵۰. حسن‌ زاده، اسماعیل ​ دانشگاه الزهرا
 
۵۱. حسین‌ خانی، علی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
 
۵۲. حسینی بهشتی، سیدعلیرضا ​ دانشگاه تربیت‌مدرس
 
۵۳. حسینی، رادمرز ​ دانشگاه فسا
 
۵۴. حسینی، شکوه‌السادات ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
۵۵. حسینی، مالک ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه  
 
۵۶. حضرتی، حسن ​ دانشگاه تهران  
 
۵۷. حیدر زادگان، علیرضا ​ دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
۵۸. خداپرست، امیرحسین ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه  
 
۵۹. خدایاری، علی‌اصغر ​ دانشگاه تهران
 
۶۰. ختایی، محمود ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۶۱. خزایی، علی‌اشرف ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۶۲. دانشفر، نادر ​ دانشگاه راری کرمانشاه  
 
۶۳. دلاوری، ابوالفضل ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۶۴. دولتشاهی، هوشنگ ​ دانشگاه تهران
 
۶۵. ذاکری، آرمان ​ دانشگاه تربیت‌مدرس
 
۶۶. ذیلابی، نگار ​ دانشگاه شهید بهشتی
 
۶۷. رابعی، اردشیر ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۶۸. راغب، محمد ​ دانشگاه شهید بهشتی
 
۶۹. راودراد، اعظم ​ دانشگاه تهران  
 
۷۰. راهوار، سهراب ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۷۱. رجایی، بهزاد ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۷۲. رحمانی، جبار ​ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
 
۷۳. رحمانیان، داریوش ​ دانشگاه تهران
 
۷۴. رسایی، محمدرضا ​ دانشگاه تهران  
 
۷۵. رشیدی، علیمحمد ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۷۶. رضایی، احمد ​ دانشگاه مازندران   
 
۷۷. رضایی، نجفعلی ​ دانشگاه شهید چمران اهواز
 
۷۸. رحیمی، آفرین ​ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
۷۹. رعیتی، رجبعلی ​ دانشگاه مازندران
 
۸۰. رسولیان، مریم ​ دانشگاه علوم پرشکی ایران
 
۸۱. رمضانی، احمد ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۸۲. رئیسی، فائز ​ دانشگاه شهرکرد
 
۸۳. روشنفکر، پیام ​ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 
۸۴. زارعی، مینا ​ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
 
۸۵. زندرضوی، سیامک ​ دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
۸۶. سادات سجادیه، نرگس ​ دانشگاه تهران  
 
۸۷. سپنجی، امیر ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
۸۸. ستاره‌ فروزان، آمنه ​ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 
۸۹. ستاری‌ فر، محمد ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۹۰. ستاری، رضا ​ دانشگاه مازندران
 
۹۱. سحابی، بهرام ​ دانشگاه تربیت‌مدرس
 
۹۲. سراج‌ زاده، سید حسین ​ دانشگاه خوارزمی
 
۹۳. سعیدی، علی‌ اصغر ​ دانشگاه تهران
 
۹۴. سعیدی، مهدی ​  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
 
۹۵. سروری، رضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۹۶. سلیمانی دهکردی، کریم ​ دانشگاه شهید بهشتی
 
۹۷. شارع‌ پور، محمود ​دانشگاه مازندران  
 
۹۸. شاهد، اتابک ​ دانشگاه تهران
 
۹۹. شریعتی، سارا ​ دانشگاه تهران
 
۱۰۰. شریف، مصطفی ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۱۰١. شریفی زارچی، علی ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۰۲. شکرچی، احمد ​ دانشگاه شهیدبهشتی
 
۱۰۳. شکوری‌راد، صدیقه ​ دانشگاه تهران
 
۱۰۴. شمس‌اللهی، محمدباقر ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۰۵. شیخ‌رضایی، حسین ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه  
 
۱۰۶. شیخی، ارس ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۰۷.صابری تولایی، علی ​ دانشگاه امام صادق
 
۱۰۸. صالحی دزفولی، عبدالرحیم ​ دانشگاه تهران
 
۱۰۹. صحرایی، جلیل ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۱۱۰. صدری‌نیا، باقر ​ دانشگاه تبریز
 
۱۱۱. صفدری، محمد ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۱۲. صمدی، هادی ​ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
 
۱۱۳. صنیعی، محسن​ دانشگاه شهید چمران اهواز
 
۱۱۴. صنیعی‌منفرد، محمدعلی​ دانشگاه الزهرا
 
۱۱۵. صوفی، رضا ​ دانشگاه تهران
 
۱۱۶. طبایی، مهدی ​ جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
۱۱۷. طیبی، ساجد ​ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 
۱۱۸. ظهوری زنگنه، بیژن ​ دانشگاه صنعتی‌ شریف
 
۱۱۹. عابدین‌پور، سعید ​ دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
 
۱۲۰. عابدینی، محمدجواد ​ دانشگاه شیراز
 
۱۲۱. عادل، مریم ​ دانشگاه تهران
 
۱۲۲. عباسی، بابک​ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 
۱۲٣. عباسی، شهرام ​ دانشگاه فردوسی مشهد
 
۱۲۴. عباسی‌نژاد، حسین ​ دانشگاه تهران  
 
۱۲۵. عبداللهی، فرشید ​ دانشگاه شیراز
 
۱۲۶. عرب، حسینعلی ​ دانشگاه تهران
 
۱۲۷. عسگری، سیروس ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۲۸. علیا، مسعود ​ دانشگاه هنر
 
۱۲۹. علیایی‌مقدم، مهدی ​ دانشگاه تهران
 
۱۳۰. علیخواه، فردین ​ دانشگاه گیلان
 
۱۳۱. علیشاهی، کسری ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۳۲. غفاری، غلامرضا ​ دانشگاه تهران
 
۱۳۳. فاضلی،  نعمت‌الله ​  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
۱۳۴. فتوحی، مرتضی ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۳۵. فراستخواه، مقصود ​ مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
 
۱۳۶. فراهانی، مجید ​  دانشگاه معماری و هنر پارس
 
۱۳۷. فرائی، زهرا ​ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
 
۱۳۸. فرجی‌دانا، رضا ​  دانشگاه تهران  
 
۱۳۹. فردمنش، مهدی ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۴۰. فرهانیه، بیژن ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۴۱. فرهمند، فرزام ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۴۲. فصیحی، سیمین ​ دانشگاه الزهرا
 
۱۴۳. فولادیان، مجید ​ دانشگاه فردوسی مشهد
 
۱۴۴. قاسمی، رضا ​ دانشگاه مازندران
 
۱۴۵. قاسم‌ثانی، غلامرضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۴۶. قبادی، سیروس ​ دانشگاه رازی کرمانشاه  
 
۱۴۷. قدیری معصوم، مجتبی​ دانشگاه تهران
 
۱۴۸. قدیمی قیداری، عباس ​ دانشگاه تبریز
 
۱۴۹. قربان‌ زاده‌ مقدم، علی ​ دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
 
۱۵۰. قیومی بیدهندی ​ مهرداد ​ دانشگاه شهید بهشتی
 
۱۵۱. کاشی، محمدجواد ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۱۵۲. کریمی‌پور، وحید ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۵۳. کاظمی، عباس، ​ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 
۱۵۴. کاظمی، محمدتقی ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۵۵. کمالجو، مصطفی ​ دانشگاه مازندران
 
۱۵۶. کولایی، الهه  ​ دانشگاه تهران
 
۱۵۷. کریمی، جلیل ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۱۵۸. کریمی، داود ​ دانشگاه تهران
 
۱۵۹. کریمی، زهرا ​ دانشگاه مازندران
 
۱۶۰. کلاهی، رضا ​ مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 
۱۶۱. کمالی، خسرو ​ دانشگاه زنجان
 
۱۶۲. گویا، زهرا ​ دانشگاه شهید بهشتی
 
۱۶۳. ماحوزی، رضا ​ مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 
۱۶۴. مازیار، امیر ​ دانشگاه هنر
 
۱۶۵. مالمیر، مهدی ​ دانشگاه بهشتی  
 
۱۶۶. مبلغ، سیده‌زهرا ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
۱۶۷. مجتهد سلیمانی، ابوالحسن ​ دانشگاه خوارزمی
 
۱۶۸. محسنی، علی‌اکبر ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۱۶۹. محمد امینی، میثم ​ دانشگاه شهید بهشتی
 
۱۷۰. مختاری، حسین ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۷۱. مرادی، مجید​ دانشگاه تهران
 
۱۷۲. مرشدی، ابوالفضل ​ دانشگاه یزد
 
۱۷۳. مروارید، محمود ​ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 
۱۷۴. معتمدی، بشیر ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
۱۷۵. محمدی، ذکرالله ​ دانشگاه الزهرا 
 
۱۷۶. معظمی، دارا ​ دانشگاه تهران  
 
۱۷۷. معیدفر، سعید ​ دانشگاه تهران
 
۱۷۸. مفتخری، حسین ​ دانشگاه خوارزمی
 
۱۷۹. منتظر قائم، مهدی ​ دانشگاه تهران
 
۱۸۰. موسوی، حمزه ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۱۸۱. مومنی، فرشاد ​ دانشگاه علامه طباطبایی
 
۱۸۲. میرزایی، حجت‌الله​ دانشگاه علامه طباطبایی
 
۱۸۳. میرزایی، حسین ​ دانشگاه تهران
 
۱۸۴. مصباحیان، حسین ​ دانشگاه تهران
 
۱۸۵. موحدیان، سعید ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۸۶. موسوی، میرطاهر ​ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 
۱۸۷. میرموسوی، سیدعلی ​ دانشگاه مفید قم  
 
۱۸۸. میلانی، ندا ​ دانشگاه تهران
 
۱۸۹. نجاتی حسینی، سیدمحمود ​ دین‌پژوه
 
۱۹۰. نجفی، سیدمحمدباقر ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۱۹۱.  نصیری کناری، معصومه ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۹۲. نفیسی، نهال ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۱۹۳. نوری‌نیا، حسین ​ پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
 
۱۹۴. نیکنام، اسدالله ​ دانشگاه فردوسی مشهد
 
۱۹۵. وامقی، مروئه ​ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 
۱۹۶. وحید دستجردی، حمید ​ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی   
 
۱۹۷. وفاپور، حسین ​ جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 
۱۹۸. ولی‌زاده، علیرضا ​ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان  
 
۱۹۹. هادی‌زنوز، بهروز ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
 
۲۰۰. هرمزی‌نژاد، محمدرضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۲۰۱. یارمحمد توسکی