بیانیه جمعی از دانشگاهیان سراسر جهان در حمایت و همراهی با مبارزات مردم ایران

Assatid-Etehad Jahani-1 ما امضا کنندگان، دانشگاهیان و پژوهشگران در سراسر جهان، در کنار مردم ایران ایستاده‌ ایم تا موج‌های فزاینده اعتراضات سیاسی را که پس از کشته‌ شدن مهسا (ژینا) امینی، به دست گشت ارشاد ایران در سراسر جهان جرقه زد، به رسمیت بشناسیم.
 
مهسا امینی، دختر کرد ۲۲ ساله، در تاریخ ۱۷ ام سپتامبر (۲۶شهریور) در بازداشت گشت ارشاد تهران کشته شد. در حالی که شرایط دقیق مرگ او از افکار عمومی پنهان شده است، شواهد موجود حاکی از ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم شدید است.
 
محدودیت‌ های حقوق بشری زنان، از ویژگی‌ های مهم جمهوری اسلامی ایران است. بدین ترتیب، حجاب اجباری، سلب مالکیت بر بدن و آزادی زنان به سنگ بنای ایدئولوژیک این حکومت توتالیتر تبدیل شده است. مرگ غم‌ انگیز مهسا امینی، آخرین مورد از سیاست‌ های تبعیض‌ آمیز و سیستماتیک جنسیتی و زن‌ ستیزانه دولتی در ایران بود. این یک نقطۀ شکست بود که نشان داد چگونه اجرای قانون، نه تنها از زنان، اقلیت‌ های قومی، مذهبی و جنسی و شهروندان محروم محافظت نمی‌ کند، بلکه آنها را در معرض تهدید و مرگ قرار می‌ دهد.
 
مطالبه اساسی برای حق مالکیت بر بدن و حق انتخاب پوشش، هسته ایدئولوژیک قانون‌ گذاران حاکم در ایران را تهدید می‌ کند و منجر به تظاهرات مسالمت‌ آمیز به رهبری زنان جوان شده که خواستار آزادی، عدالت و پاسخگویی دولت شده است. در حالی که این کلمات را می‌ نویسیم، شهرهای ایران در آتش هستند. اعتراضات گسترده در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. معترضان در شعارهای خود خواستار تغییر اساسی و پایان چهار دهه حکومت دینی در کشورشان هستند.
 
شعاری که به نماد اصلی اعتراضات کنونی تبدیل شده است: زن، زندگی، آزادی است. نافرمانی مدنی و فریاد عدالت‌ خواهی ایرانیان، با خشونت، گاز اشک‌ آور، گلوله واقعی، ضرب‌ و شتم و بازداشت تظاهرکنندگان پاسخ داده شده است.
 
ما خواستار پایان‌ دادن به خشونت سیستماتیک دولتی علیه زنان در ایران هستیم و از مبارزات آنها برای برابری، عدالت و آزادی حمایت می‌ کنیم.
 
ما همبستگی خود را با زنان، مخالفان سیاسی و افراد آسیب‌ دیده اجتماعی، مانند اقلیت‌ های قومی، مذهبی، جنسی، و همچنین مردم فقیر در ایران اعلام می‌ داریم.
 
ما متعهد به مبارزه مردم ایران برای عدالت و آزادی هستیم.