بیانیۀ جمعی از اساتید دانشگاه دربارۀ محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌ تر آنها

Daneshgah-Asatid-1 بسمه تعالی،
 
متأسفانه یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون کوچکترین تعرضی به اموال عمومی یا ارزش‌های دینی بیان کردند. 
 
در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.
 
متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌شود بعکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌تفاوتی می‌شود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابرازنظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم. به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های بحق هم‌کلاسی‌ها و والدین و اساتید بازداشت‌شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و  دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت
 
آخرین به روزرسانی به ترتیب حروف الفبا: 
 
۱.  اباذری، یوسف ​ دانشگاه تهران
۲.  ابری‌نیا، کارن ​ دانشگاه تهران 
۳.  احمدزاده، مهرداد ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
۴.  احمدی‌، محمدرضا ​ دانشگاه شهرکرد
۵.  احمدی‌پور، زهرا ​ دانشگاه تربیت‌مدرس
۶.  اردلان، فرهاد​ دانشگاه صنعتی شریف 
۷.  افشین، حسین ​ دانشگاه صنعتی شریف
۸.  افقه، مرتضی ​ دانشگاه شهید چمران اهواز
۹.  اکرمی، موسی ​ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران 
۱۰.  امیری‌آرا، حسن ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران 
۱۱.  امین، احمد ​ دانشگاه شهرکرد
۱۲.  امین‌اسماعیلی، حمید​ هیئت علمی بازنشستۀ جهاد دانشگاهی
۱۳.  انواری، زهره ​ دانشگاه تهران
۱۴.  ایمانی جاجرمی، حسین ​ دانشگاه تهران
۱۵.  اجتهادی، محمدرضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۶.  اجلالی، پرویز ​ مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی
۱۷.  اسلامی، شهلا ​ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
۱۸.  امام، سیدعباس ​ دانشگاه شهیدچمران اهواز  
۱۹.  آقآبراهیمی، محمدرضا ​دانشگاه بیرجند 
۲۰.  آقابابایی سامانی، کیوان ​ دانشگاه صنعتی اصفهان 
۲۱.  آقاجری، سیدجواد ​ دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۲.  بابایی‌زاده، مسعود ​ دانشگاه صنعتی شریف
۲۳.  بادامچی، محمدحسین ​ مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۲۴.  باقرزاده مجتبی ​ دانشگاه صنعتی شریف 
۲۵.  باقری، خسرو ​ دانشگاه تهران 
۲۶.  بدری، سیدعلی ​ دانشگاه تهران 
۲۷.  بروجردی، اشرف ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۲۸.  بنایی، علی ​ دانشگاه صنعتی شریف
۲۹.  بنی‌هاشمی، سیدمحمدعلی ​ دانشگاه تهران 
۳۰.  پاشایی، محمدهادی ​ دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل  
۳۱.  بشیریه، طهمورث ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۲.  بیکران‌بهشت، حامد ​ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۳۳.  پاکنژاد، مهراد ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
۳۴.  پرهام، محمد ​ دانشگاه آزاد بروجرد
۳۵.  پورطاهری، رضا ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۶.  پهلوانی، عباس ​ دانشگاه حکیم سبزواری
۳۷.  پویا، اعظم ​ دانشگاه تهران
۳۸.  پورنکی، محمدرضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
۳۹.  تأدیبی، وحید ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
۴۰.  تجلی، فؤاد ​ دانشگاه تهران 
۴۱.  تکیه، مهدی ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۴۲.  تقویان، ناصرالدین علی ​ مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۴۳.  جعفرزاده، فردین ​ دانشگاه صنعتی شریف
۴۴.  جعفری، سیداکبر ​ دانشگاه صنعتی شریف 
۴۵.  جعفریانی، حسن ​ دانشگاه بجنورد 
۴۶.  جوادپور، سیروس ​ دانشگاه شیراز 
۴۷.  جوادی‌یگانه، محمدرضا ​ دانشگاه تهران
 
۴۸.  جوکار، بهرام ​ دانشگاه شیراز 
۴۹.  حجت، مینو ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۵۰.  حسن‌زاده، اسماعیل ​ دانشگاه الزهرا 
۵۱.  حسین‌خانی، علی ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه 
۵۲.  حسینی بهشتی، سیدعلیرضا ​ دانشگاه تربیت‌مدرس
۵۳.  حسینی، رادمرز ​ دانشگاه فسا 
۵۴.  حسینی، شکوه‌السادات ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۵۵.  حسینی، مالک ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه  
۵۶.  حضرتی، حسن ​ دانشگاه تهران  
۵۷.  حیدرزادگان، علیرضا ​ دانشگاه سیستان و بلوچستان
۵۸.  خداپرست، امیرحسین ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه  
۵۹.  خدایاری، علی‌اصغر ​ دانشگاه تهران 
۶۰.  ختایی، محمود ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۶۱.  خزایی، علی‌اشرف ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
۶۲.  دانشفر، نادر ​ دانشگاه راری کرمانشاه  
۶۳.  دلاوری، ابوالفضل ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۶۴.  دولتشاهی، هوشنگ ​ دانشگاه تهران 
۶۵.  ذاکری، آرمان ​ دانشگاه تربیت‌مدرس
۶۶.  ذیلابی، نگار ​ دانشگاه شهید بهشتی
۶۷.  رابعی، اردشیر ​ دانشگاه رازی کرمانشاه 
۶۸.  راغب، محمد ​ دانشگاه شهید بهشتی
۶۹.  راودراد، اعظم ​ دانشگاه تهران  
۷۰.  راهوار، سهراب ​ دانشگاه صنعتی شریف
۷۱.  رجایی، بهزاد ​ دانشگاه صنعتی شریف
۷۲.  رحمانی، جبار ​ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی  
۷۳.  رحمانیان، داریوش ​ دانشگاه تهران
۷۴.  رسایی، محمدرضا ​ دانشگاه تهران  
۷۵.  رشیدی، علیمحمد ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
۷۶.  رضایی، احمد ​ دانشگاه مازندران   
۷۷.  رضایی، نجفعلی ​ دانشگاه شهید چمران اهواز
۷۸.  رحیمی، آفرین ​ دانشگاه علوم پزشکی تهران 
۷۹.  رعیتی، رجبعلی ​ دانشگاه مازندران
۸۰.  رسولیان، مریم ​ دانشگاه علوم پرشکی ایران 
۸۱.  رمضانی، احمد ​ دانشگاه صنعتی شریف
۸۲.  رئیسی، فائز ​ دانشگاه شهرکرد 
۸۳.  روشنفکر، پیام ​ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 
۸۴.  زارعی، مینا ​ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان 
۸۵.  زندرضوی، سیامک ​ دانشگاه شهید باهنر کرمان
۸۶.  سادات سجادیه، نرگس ​ دانشگاه تهران  
۸۷.  سپنجی، امیر ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۸۸.  ستاره‌فروزان، آمنه ​ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 
۸۹.  ستاری‌فر، محمد ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۹۰.  ستاری، رضا ​ دانشگاه مازندران 
۹۱.  سحابی، بهرام ​ دانشگاه تربیت‌مدرس
۹۲.  سراج‌زاده، سیدحسین ​ دانشگاه خوارزمی 
۹۳.  سعیدی، علی‌اصغر ​ دانشگاه تهران
۹۴.  سعیدی، مهدی ​  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
۹۵.  سروری، رضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
۹۶.  سلیمانی دهکردی، کریم ​ دانشگاه شهید بهشتی 
۹۷.  شارع‌پور، محمود ​ دانشگاه مازندران  
۹۸.  شاهد، اتابک ​ دانشگاه تهران 
۹۹.  شریعتی، سارا ​ دانشگاه تهران 
۱۰۰.  شریف، مصطفی ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۰۱.  شریفی زارچی، علی ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۲.  شکرچی، احمد ​ دانشگاه شهیدبهشتی
۱۰۳.  شکوری‌راد، صدیقه ​ دانشگاه تهران 
۱۰۴.  شمس‌اللهی، محمدباقر ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۵.  شیخ‌رضایی، حسین ​ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه  
۱۰۶.  شیخی، ارس ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۰۷.  صابری تولایی، علی ​ دانشگاه امام صادق
۱۰۸.  صالحی دزفولی، عبدالرحیم ​ دانشگاه تهران 
۱۰۹.  صحرایی، جلیل ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۱۰.  صدری‌نیا، باقر ​ دانشگاه تبریز 
۱۱۱.  صفدری، محمد ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۱۲.  صمدی، هادی ​ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
۱۱۳.  صنیعی، محسن​ دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۱۴.  صنیعی‌منفرد، محمدعلی​ دانشگاه الزهرا
۱۱۵.  صوفی، رضا ​ دانشگاه تهران 
۱۱۶.  طبایی، مهدی ​ جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۷.  طیبی، ساجد ​ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۱۱۸.  ظهوری زنگنه، بیژن ​ دانشگاه صنعتی‌ شریف
۱۱۹.  عابدین‌پور، سعید ​ دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان 
۱۲۰.  عابدینی، محمدجواد ​ دانشگاه شیراز
۱۲۱.  عادل، مریم ​ دانشگاه تهران 
۱۲۲.  عباسی، بابک​ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 
۱۲۳.  عباسی، شهرام ​ دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲۴.  عباسی‌نژاد، حسین ​ دانشگاه تهران  
۱۲۵.  عبداللهی، فرشید ​ دانشگاه شیراز 
۱۲۶.  عرب، حسینعلی ​ دانشگاه تهران 
۱۲۷.  عسگری، سیروس ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۲۸.  علیا، مسعود ​ دانشگاه هنر
۱۲۹.  علیایی‌مقدم، مهدی ​ دانشگاه تهران
۱۳۰.  علیخواه، فردین ​ دانشگاه گیلان 
۱۳۱.  علیشاهی، کسری ​ دانشگاه صنعتی شریف 
۱۳۲.  غفاری، غلامرضا ​ دانشگاه تهران 
۱۳۳.  فاضلی،  نعمت‌الله ​  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۳۴.  فتوحی، مرتضی ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۵.  فراستخواه، مقصود ​ مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی 
۱۳۶.  فراهانی، مجید ​  دانشگاه معماری و هنر پارس
۱۳۷.  فرائی، زهرا ​ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۳۸.  فرجی‌دانا، رضا ​  دانشگاه تهران  
۱۳۹.  فردمنش، مهدی ​ دانشگاه صنعتی شریف
 
۱۴۰.  فرهانیه، بیژن ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۱.  فرهمند، فرزام ​ دانشگاه صنعتی شریف 
۱۴۲.  فصیحی، سیمین ​ دانشگاه الزهرا
۱۴۳.  فولادیان، مجید ​ دانشگاه فردوسی مشهد
۱۴۴.  قاسمی، رضا ​ دانشگاه مازندران
۱۴۵.  قاسم‌ثانی، غلامرضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۶.  قبادی، سیروس ​ دانشگاه رازی کرمانشاه  
۱۴۷.  قدیری معصوم، مجتبی​ دانشگاه تهران
۱۴۸.  قدیمی قیداری، عباس ​ دانشگاه تبریز
۱۴۹.  قربان‌زاده‌مقدم، علی ​ دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۵۰.  قیومی بیدهندی ​ مهرداد ​ دانشگاه شهید بهشتی 
۱۵۱.  کاشی، محمدجواد ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۵۲.  کریمی‌پور، وحید ​ دانشگاه صنعتی شریف 
۱۵۳.  کاظمی، عباس، ​ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
۱۵۴.  کاظمی، محمدتقی ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۵۵.  کمالجو، مصطفی ​ دانشگاه مازندران 
۱۵۶.  کولایی، الهه  ​ دانشگاه تهران 
۱۵۷.  کریمی، جلیل ​ دانشگاه رازی کرمانشاه 
۱۵۸.  کریمی، داود ​ دانشگاه تهران 
۱۵۹.  کریمی، زهرا ​ دانشگاه مازندران
۱۶۰.  کلاهی، رضا ​ مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
۱۶۱.  کمالی، خسرو ​ دانشگاه زنجان
۱۶۲.  گویا، زهرا ​ دانشگاه شهید بهشتی
۱۶۳.  ماحوزی، رضا ​ مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۶۴.  مازیار، امیر ​ دانشگاه هنر
۱۶۵.  مالمیر، مهدی ​ دانشگاه بهشتی  
۱۶۶.  مبلغ، سیده‌زهرا ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۶۷.  مجتهد سلیمانی، ابوالحسن ​ دانشگاه خوارزمی 
۱۶۸.  محسنی، علی‌اکبر ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۶۹.  محمدامینی، میثم ​ دانشگاه شهید بهشتی
۱۷۰.  مختاری، حسین ​ دانشگاه صنعتی شریف 
۱۷۱.  مرادی، مجید​ دانشگاه تهران
۱۷۲.  مرشدی، ابوالفضل ​ دانشگاه یزد
۱۷۳.  مروارید، محمود ​ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۱۷۴.  معتمدی، بشیر ​ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۷۵.  محمدی، ذکرالله ​ دانشگاه الزهرا 
۱۷۶.  معظمی، دارا ​ دانشگاه تهران  
۱۷۷.  معیدفر، سعید ​ دانشگاه تهران 
۱۷۸.  مفتخری، حسین ​ دانشگاه خوارزمی
۱۷۹.  منتظرقائم، مهدی ​ دانشگاه تهران 
۱۸۰.  موسوی، حمزه ​ دانشگاه رازی کرمانشاه 
۱۸۱.  مومنی، فرشاد ​ دانشگاه علامه طباطبایی
۱۸۲.  میرزایی، حجت‌الله​ دانشگاه علامه طباطبایی
۱۸۳.  میرزایی، حسین ​ دانشگاه تهران
۱۸۴.  مصباحیان، حسین ​ دانشگاه تهران
۱۸۵.  موحدیان، سعید ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۸۶.  موسوی، میرطاهر ​ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 
۱۸۷.  میرموسوی، سیدعلی ​ دانشگاه مفید قم  
۱۸۸.  میلانی، ندا ​ دانشگاه تهران
۱۸۹.  نجاتی حسینی، سیدمحمود ​ دین‌پژوه
۱۹۰.  نجفی، سیدمحمدباقر ​ دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۹۱.  نصیری کناری، معصومه ​ دانشگاه صنعتی شریف
۱۹۲.  نفیسی، نهال ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۹۳.  نوری‌نیا، حسین ​ پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
۱۹۴.  نیکنام، اسدالله ​ دانشگاه فردوسی مشهد 
۱۹۵.  وامقی، مروئه ​ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۹۶.  وحید دستجردی، حمید ​ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی   
۱۹۷.  وفاپور، حسین ​ جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
۱۹۸.  ولی‌زاده، علیرضا ​ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان  
۱۹۹.  هادی‌زنوز، بهروز ​ دانشگاه علامه‌طباطبایی
۲۰۰.  هرمزی‌نژاد، محمدرضا ​ دانشگاه صنعتی شریف
۲۰۱.  یارمحمد توسکی، مریم ​ دانشگاه آزاد اراک 
۲۰۲.  یزدانی، سهراب ​ دانشگاه خوارزمی
۲۰۳.  یزدانی‌نسب، محمد ​ دانشگاه شهید بهشتی
۲۰۴.  یوسفی‌ فر، شهرام ​ دانشگاه تهران