دانشگاه شریف در محاصرۀ "نیروهای امنیتی"، گزارش اضطراری شوراهای صنفی دانشجویان کشور

Khatar-Sarkoub-1 دانشگاه شریف در امنیتی‌ ترین حالت ممکن به سر می‌ برد!
 
️دانشجویان در خطر بازداشت به سر می‌ برند
 
بنا به اخباری که لحظاتی پیش به دستمان رسیده است، در پی تجمع دانشجویان دانشگاه شریف، دانشگاه در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته است و دانشجویان امکان خروج از دانشگاه را ندارند و هر آن احتمال بازداشت دانشجویان بیشتری وجود دارد.
 
بنابر این خبر،  درب انرژی دانشگاه در قرق نیروهای لباس‌ شخصی مسلح است و چند ون در کنار آنها قرار گرفته است. تنی چند از اساتید دانشگاه در درب انرژی حضور یافته‌ اند تا از دانشجویان در برابر بازداشت محافظت کنند. در خیابان قاسمی مشرف به دانشگاه نیز نیروهای امنیتی مستقر شده‌ اند و بنا به نقل شاهدان، چند تن از دانشجویان در آن خیابان بازداشت شده‌ اند.
 
در ادامه چند تن از دانشجویان جهت خروج از دانشگاه وارد پارکینگ شدند، اما بلافاصله چند نیروهای موتور سوار وارد پارکینگ شدند و به دانشجویان تیر پلاستیکی شلیک کردند.
 
جو سنگین امنیتی دانشگاه به گونه‌ ایست که معاون دانشجویی دانشگاه در حال تدارک اتوبوس یا ون برای تأمین امنیت و انتقال دانشجویان به خوابگاه‌ های دانشجویی است.
 
 
️حدود ۳۰ تا ۴۰ تن از دانشجویان شریف امروز تا بدین لحظه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند‌. التهاب در شریف به حدی است که هر آنکه از درب دانشگاه خارج می‌شود مورد شلیک پینت‌بال قرار گرفته و سپس بازداشت می‌شوند.
 
️بنا به پیامهای دریافتی، دانشجویان محبوس در دانشگاه شریف تقاضای کمک برای حفظ جان خود را دارند.