فراخوان ویژۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (نمایندگی جنوب آلمان)/ حاکمیت مردم و دولت حقوقی

                                                                            Rai-Agahi-1

                      Farakhan-Agahii-1

سخنرانی محمد رضا راعی
 
آدرس زووم تالار گفتگو: