درخواست سازمان پزشکان جبهه ملی ایران از جامعه پزشکی کشور

JebheMeliLogoهمکاران گرامی! پزشکان ارجمند ایران زمین!

حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل انحصارطلبی، اقتدار گرایی، داشتن نگاه ایدئولوژیک، فساد گسترده، سوءسیاست وسوء مدیریت، کشور را در آستانه سقوط و تلاشی قرار داده است.

حکومت جمهوری اسلامی،با پافشاری بر حجاب اجباری برای زنان، یکی از اولیه ترین حقوق انسانی بانوان سرزمینمان را که حق انتخاب پوشش است، پایمال کرده است. حکومت با روانه کردن پلیس ویژه تحت نام گشت ارشاد به خیابان ها به برخورد خشونت بار با بانوان گرامی، می پردازد. این برخوردها بارها صحنه هایی دلخراش و اسفناک را در معرض دید همگان قرار داده و در موارد متعددی، ضرب و شتم و گاهی حتی مرگ بانوان را به همراه داشته است. برخورد گشت ارشاد با دختر 22 ساله ایران خانم مهسا امینی موجب شد که در بازداشتگاه گشت ارشاد جان خود را از دست بدهد. مرگ مظلومانه این دختر، به ناگهان موج اعتراض و عصیان را نسبت به این رفتارهای ظالمانه بر انگیخت. این اعتراضات آنچنان گسترده و فراگیر شده که باید آن را یک قیام ملی نامید. این قیام اکنون در چهارمین هفته خود قرار دارد. حکومت که در مقابل این اعتراضات مدنی و خود جوش، راهی به جز سرکوب نمی شناسد، دست به خشونت زده و با انواع سلاح ها با مردم معترض، زنان، دانشجویان، دانشگاهیان، معلمان، دانش آموزان، کارگران، جوانان و سایر اقشار برخورد می کند. نتیجه آنکه هر روز تعداد بیشماری از هموطنان ما به ویژه جوانان مجروح و مصدوم گشته و یا به قتل می رسند. مجروحین این حوادث تلخ، از ترس بازداشت شدن، به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه نمی کنند. البته بسیاری از مراکز درمانی نیز به دلیل فشارهای حکومتی، ناگزیر به عدم پذیرش مجروحان هستند. این نوع برخورد با کسانی که نیاز به درمان دارند برخلاف شئون و اخلاق پزشکی و سوگندیست که پزشکان برای یاری دادن به بیماران یاد کرده اند. وظیفه انسانی پزشک، درمان هرفرد بیمار و نجات هر فرد مجروح و مصدوم، از مرگ است. و این امر باید فارغ از هر نوع طرز تفکر و عقیده فرد مصدوم و هر فشار حکومتی صورت پذیرد.

سازمان پزشکان جبهه ملی ایران از همکاران پزشک و مراکز درمانی درخواست می نماید که بدون توجه به فرمان های نابجای حکومتی، وظیفه انسانی و پزشکی خود را به عمل آورده و مجروحین و مصدومین را در همه جا پذیرفته و به درمان آنان اهتمام ورزند.

این همان جامعه پزشکی است که در سال های جنگ و در دوران مرگ بار پاندمی کرونا, علیرغم مشکلات زندگی و فشارهای تحمیل شده از طرف حاکمیت، جانانه در کنار مردم ایستاده و هیچگاه از خدمت به هموطنان خود دریغ ننموده است.

سازمان پزشکان جبهه ملی ایران

تهران – 22 مهر ماه 1401 خورشیدی