بیانیۀ شورای صنفی دانشگاه شیراز دربارۀ وقایع اخیر این دانشگاه/ نیروهای سرکوب بی نام و نشان

Daneshgah-Shiraz-1 هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة
آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت ...
 
کسانی که با مغزهای تهی خود برای عقده گشایی به محیط دانشگاه وارد می‌ شوند، دانشجو را بر روی زمین می‌ کشند، او را کتک می زنند و اسپری فلفل را در حالی که کاملاً تسلیم است روی صورتش خالی می کنند، چگونه می خواهند امنیت را ایجاد کنند؟؟ مأمورانی که خودشان می‌ بایست حافظ جان و مال و تأمین کنندۀ امنیت ملت باشند، اکنون به عوامل ایجاد رعب و وحشت بدل شده اند!
 
چگونه دانشجویان دیگر شب با احساس امنیت در خوابگاه‌ های  خود بخوابند؟ چه تضمینی برای تکرار نشدن این اتفاق وجود دارد؟
 
خانواده‌ ها با اعتماد به چه کسی جگر گوشه‌ هایشان را به دانشگاه بفرستند؟
 
جای تعجب است که از ما انتظار دارید که سکوت کنیم و بگوییم سیاسی نیستیم و گوش خود را بر روی فریادهای "من دانشجو ام" کر کنیم!!!
 
آقایان، حرمت دانشگاه شیراز شکسته شد!! چه شورای صنفی، سیاسی باشد، چه نباشد، در این موضوع وارد خواهد شد و دیگر هیچ مماشاتی در مقابل توهینی که به ما شده جایز نمی‌ داند، دیگر هیچکس در دانشگاه شیراز احساس امنیت نمی‌ کند. دیگر هیچ اعتمادی بین دانشجو و شما وجود ندارد.
 
نیروهای امنیتی از نجابت دانشجو و محیط آرام دانشگاه سو استفاده می‌ کنند، می‌ آیند، می‌ زنند و می‌ برند، هر چه که بخواهند می‌کنند، به هیچ نهاد و فردی پاسخگو نیستند، و هیچ نام و نشانی بر سینه ندارند.
 
شورای صنفی دانشجویان یه عنوان نماینده دانشجویان، تمام‌ قد در کنار دانشجویان ایستاده و با شدید ترین لحن ممکن هتک حرمت به حریم پاک دانشگاه، توسط نیروهای امنیتی را محکوم می‌ کند.
 
این اتفاق اصلاً نباید می‌ افتاد، اما حالا که دیگر به لطف شما حرمت و امنیتی در این دانشگاه باقی نمانده است، باید جلوی تکرار این اتفاق را گرفت.
 
شورای صنفی در کنار تمامی دانشجویان خواستار ارائه گزارش دقیق پیگیری مسئولین برای برخورد قاطع با نیروهای سرکش خواهد بود.
 
دانشگاه شیراز