تلاش باقر حسینی مسئول "نهاد رهبری" در دانشگاه نوشیروانی بابل برای پرونده‌ سازی علیه دانشجویان

Toteeh-1 بنابر گزارش‌ های رسیده، در پی تداوم اعتراضات مسالمت‌ آمیز دانشجویان در فضای عمومی دانشگاه و از سرگیری برخوردهای قهری مسئولین دانشگاه و نهادهای امنیتی در قبال دانشجویان که شامل تعلیق دانشجویان، احضار به کمیته‌ ی انضباطی، محرومیت از اسکان در خوابگاه و ورود به دانشگاه، تهدید و حتی بازداشت دانشجویان می‌ شود، ۷۳ تن از اساتید دغدغه‌ مند و شریف دانشگاه نوشیروانی طی تنظیم نامه‌ ای خطاب به ریاست دانشگاه، اعتراض خود را نسبت به روند برخوردهای قهرآمیز علیه اعتراض بجا و به دور از خشونت دانشجویان اعلام کرده و خود را همراه و حامی دانشجویان دانستند.
 
حال پس از گذشت چند روز از انتشار نامه‌ ی فوق، خبری دست به دست شده است که حاکی از اراده‌ ی جدی باقر حسینی، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ نوشیروانی برای برخورد قهرآمیز و خشن با دانشجویان معترض می‌ باشد. به طوری‌ که با فشار به اساتید دانشگاه، خاصه اساتیدی که امضای شان ذیل نامه‌ ی ۷۳ نفره‌ ی اساتید در محکومیت برخورد با دانشجویان قید شده بود، سعی بر تهدید آنها از عواقب انتشار نامه‌ ی پیشین و ضمناً، تشویق به امضای نامه‌ ای مبنی بر محکومیت دانشجویان معترض و درخواست برخورد قانونی با آنان، کرده است.
 
در این نامه که به قلم "نهاد رهبری" دانشگاه نگاشته شده است، با انتساب عناوین دروغین به دانشجویان معترض و متهم کردن آنها به هتک حرمت دانشگاه، تلاش شده است تا زمینه‌ ی سرکوب شدیدتر دانشجویان فراهم شده و زمینه‌ چینی برای اجرای کامل منویات نهادهای سرکوب‌ گر و امنیتیِ خارج از دانشگاه در فضای دانشگاه نوشیروانی صورت گیرد.
 
ایمیل باقر حسینی، مسئول "نهاد رهبری" دانشگاه نوشیروانی بابل به اساتید این دانشگاه به منظور دعوت از آنها برای امضای نامه‌ ای علیه دانشجویان:
                                                  Hosseini-Toteeh-1

در این رابطه