اعلام اعتصاب دانشجویان رشته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه خواجه نصیر از تاریخ ۲۸ آبان

Daneshgah-Khajenassir-1 به نام خداوند رنگین کمان خالق شجاعت و آزادی
 
«دیگر سکوت جایز نیست»
 
ما جمعی از دانشجویان رشته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دست در دست یکدیگر و با قلب‌هایی مصمم و پاهایی استوار از تاریخ شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ تا زمان محقق شدن خواسته هایمان از ورود به هرگونه کلاس درس و امتحان خودداری می‌نماییم چرا که کلاس هایتان بوی خون میدهد.
 
خواسته هایمان به شرح ذیل می‌باشد:
 
۱. رفع تمامی فشار ها روی دانشجویان آزادی خواه اعم از تعلیق و ممنوع الورودی،
 
۲. دادن بیانیه ای رسمی و دلجویی  از دانشجویان کنش‌گر و آزادی خواه بابت برچسب زدن و ربط دادنشان به گروهک های مختلف مانند منافقین و سلطنت طلبان و داعش،
 
۳. درخواست و بازخواست کردن چماق به دستان بسیجی مخصوصا بابت رفتار زننده آنها در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در دانشکده برق،
 
۴.ایجاد بستری امن برای ادامه دادن اعتراضات دانشجویی،
 
۵.شفاف کردن وضعیت دانشجویان زندانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مخصوصا دانشجوی رشته مهندسی مواد و متالورژی ورودی ۱۳۹۹ که حتی ما از بردن نامش هم منع شده ایم،
 
۶. اعاده حیثیت و دلجویی برای هتک حرمت و رفتار زننده ای که در روز چهارشنبه نه تنها به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، بلکه به تمام دانشگاه های سراسر کشور شد.
 
همچنین از اساتید با شرف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خواهشمندیم تا در این اعتصاب به دانشجویان بپیوندند و از برگزاری هرگونه کلاس و امتحان خودداری کنند.
 
لازم به ذکر است پس از گذشت یک هفته و محقق نشدن خواسته هایمان دیگر فقط به اعتصاب اکتفا نکرده و همانطور که شایسته شماست با شما رفتار خواهیم کرد.
 
دانشگاه خواجه‌ نصیر

در این رابطه