نامۀ استعفای حجت پارسا ریاست دانشکدۀ کسب و کار و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس

Daneshgah-Khalij Fard-1 ایشان طی این نامه، دلایل زیر را برای استعفایش عنوان کرده‌ است:

 
"- جلوگیری از تعرض به دانشگاه و حفظ استقلال دانشگاه،
 
- برای دانشجویان در بند، تعلیق و اخراج شده ایرانی،
 
- برای خون‌ هایی که به ناحق بر زمین ریخته می‌ شوند،
 
- و برای آزادی"
 
۲۸ آبان ۱۴۰۱
                                Daneshgah-Kh Far-1

                                  


در این رابطه