فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران برای اعتصاب و‌ تعطیلی تمامی مدارس کشور

Madares-Etessab-1 اعتصاب و‌ تعطیلی تمامی مدارس کشور در روزهای یکشنبه ۲۹ و دوشنبه ۳۰ آبان، به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران، در محکومیت کشته شدن مردم بی‌ گناه، مخصوصاً ۴ دانش آموز مظلوم و معصوم و قتل فرهنگی بازنشسته سقز و تمامی کشته‌ شدگان راه "آزادی و برابری"، است.
 
شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران، بار دیگر و مانند همیشه همراهی خود را با موج جدید اعتصابات اعتراضی کارگران، دانشجویان، کسبه و بازاریان و آحاد مردم در سراسر کشور اعلام داشته و از همۀ معلمان شاغل و پیشکسوتان بازنشسته و دانش آموزان شجاع در مدارس دولتی و غیردولتی سراسر ایران، تقاضا دارد که روز یکشنبه ۲۹ و دوشنبه ۳۰ آبان، با تعطیل کردن مدارس و خودداری از رفتن به مدرسه، یاد و نام این جان باختگان و همه قربانیان کشتار ٢ ماه اخیر را گرامی بدارند. 
 
شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران، در خصوص نگرانی شدید از جان های عزیز کودکان، از مادران و پدران گرامی درخواست می‌ کند که روز یکشنبه و دوشنبه، کودکان خود را به مدرسه نفرستند. 
 
ما همه با هم هستیم … 
                          Farakhan-Moaleman-1