بیانیه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Daneshgah Shahid Madani Azarbayjan

بخشی از بیانیه:
«از شنبه مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ تا زمانی که عدالت و برابری و همچنین امنیت برای تمامی دانشجویان فراهم نشود و خواسته های ما محقق نشود، تمامی کلاس‌های درس را تحریم خواهیم کرد.»
 
«متن بیانیه»
 
به نام آفریننده عدالت و راستی
 
ما جمعی از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
با یاری و حمایت از یکدیگر و گام های استوار و مصمم،
از شنبه مورخ ۲۸ آبان ماه سال ۱۴۰۱ تا زمانی که عدالت و برابری و همچنین امنیت برای دانشجویان فراهم نشود و خواسته های ما محقق نشود تمامی کلاس های درس را تحریم خواهیم کرد.
 
درخواست های ما به شرح زیر می باشد:
۱- پیگیری وضعیت دانشجویان تعلیقی و بازگرداندن دانشجویان به کلاس درس و دانشگاه
۲-  رفع ممنوع الورودی دانشجویان
۳- بازخواست عاملان درگیری در روز ۱۳ آبان و تعیین مجازات برای عاملان اصلی( بسیجیان پرچم به دست)
۴- ایجاد بستر امن برای تحصن های دانشجوئی و همراهی عزیزان داغدار در جامعه و اعتصابات سراسری
۵- دلجویی رسمی از دانشجویان آگاه و کنشگر و آزادی خواه در دانشگاه
 
همچنین از اساتید عزیز و شریف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خواهشمندیم تا به این اعتصابات پیوسته و دانشجویان را حمایت کنند و از برگزاری هرگونه کلاس و جلسه امتحان خودداری کنند.
عزیزان دیگر سکوت جایز نیست وقت زیادی برای فکر کردن و تصمیم گیری و انتخاب طرف داشته ایم و حال زمان عمل و وارد میدان شدن است.
باشد که از بانیان رهایی و سربلندی ایران عزیزمان باشیم