بیانیه‌ی جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز در تحریم کلاس‌ها

Daneshgah HonarShiraz

به نام خدای رنگین کمان
گمان نمی‌کنیم هیچ زمان مرز میان حق و باطل آنچنان که امروز واضح و مشخص است آشکار شده باشد.
در روزهایی که گذشت، ظلم و سرکوب چنان سهمگین بوده که هرکس چشمی برای دیدن داشته باشد ظلم ظالم را دیده و آنکه گوش شنوا داشته باشد ندای حق خواهی مظلوم را شنیده؛ پس نیازی به توضیح علت رخت سیاهی که برتن داریم نیست.
ما جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز، در اعتراض به کشتار و سرکوب هم‌وطنانمان، در حمایت از دانشجویان تعلیقی یا زندانی و در همراهی با دیگر دانشجویان، به اعتصاب کلاس های درس در روزهای ۳۰،۲۹،۲۸  آبان ادامه می‌دهیم.
 
#بیانیه
#دانشگاه_هنر_شیراز