بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل درباره‌ی سرکوب در دانشگاه و جامعه

Daneshgah Nooshirvani of Babol

هم دانشگاهیان و اساتید گرامی دیگر ننگ بس است.
 
ما جامعه نوشیروانی دیگر فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را تحمل نخواهیم کرد و به شیوه خود پاسخ میدهیم.
 
بیش از ۴ دانشجوی زندانی، ۱ دانشجو با سه ماه تعلیق، بیش از ۳۰ دانشجوی ممنوع الورود به دانشگاه، بیش از ۱۰ دانشجوی ممنوع الورود به دانشگاه و خوابگاه و بیش از ۲۰ دانشجو در طی هفته اخیر و این هفته به اطلاعات سپاه احضار شده اند که پاسخ اعتراضات مسالمت آمیزمان بود.
 
حق آزادی در بیان اندیشه از اصول ابتدایی هر جامعه‌ ایست که در جامعه دیکتاتوری آخوندی جرمش حتی میتواند اعدام باشد به چه دل خوش کرده‌ اید که سکوت میکنید و چشمان خود را بسته اید؟
مهاباد در خون غلتیده، کردستان و سیستان سنگر ایران شده اند. مهساها و نیکاها را کشتند و سکوت کردید حاصل آن کیان‌ها شدند.
از جامعه فرهیخته نوشیروانی درخواست میشود سه‌شنبه برای همدردی با ایران و آزادی بی قید و شرط دوستان دربند و لغو احکام بی مبنا و بی اساس کمیته انضباطی به پاخیزید.
 
حرف هیچ کدام از اساتید یا دانشجویانی که خود را دوست و رفیق افراد دستگیر شده معرفی میکنند گوش نمیدهیم. راه ما راه آزادیست.
 
 
۲۹ آبان ۱۴۰۱