بیانیۀ دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

                                                                                  daneshju
بخشی از بیانیه:
 
از شنبه مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ تا زمانی که عدالت و برابری و همچنین امنیت برای تمامی دانشجویان فراهم نشود و خواسته های ما محقق نشود، تمامی کلاس‌ های درس را تحریم خواهیم کرد.
 
                                    Daneshgah-Madani Tah-1

                                          


در این رابطه