اطلاعیه دانش‌ آموختگان دانشگاه دامغان برای اعتراضات سراسری دانشگاهی

                                                                                    Daneshjou-1

گروهی از دانش‌ آموختگان دانشگاه دامغان در اطلاعیه‌ ای از سایر دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ های کشور درخواست کردند که نسبت به شرایط پیش آمده و سرکوب دانشجویان در محیط خوابگاه و دانشگاه اعتراض خود را اعلام کرده و اجازه ندهند چنین اتفاقاتی در حریم مقدس دانشگاه تکرار شود.

                            Daneshgah-Damghan-1


در این رابطه