بیانیۀ حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران/ در کنار مردم کردستان هستیم

Hezb-So Demo Lai Ir-1 هم اکنون در ایران همه مردمانی که به آزادی و برابری باور دارند در یک نبرد بزرگ با تحجر، رذالت و شرارت  بپاخاسته‌ اند.
 
هم اکنون حکومت اسلامی سفاک، هموطنان شهرهای کردنشین را به خاک و خون می کشد، به طوری که  در ۴۸ ساعت گذشته حداقل ۱۳ شهروند کرد در اثر شلیک مستقیم نیروهای این حکومت جنایتکار، کشته شدند. 
 
هم اکنون جنایات علیه بشریت در بوکان، جوانرود، مهاباد و پیرانشهر در حال وقوع است. بنا بر گزارش های رسیده، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی دیروز و امروز با خودروهای نظامی همراه با مسلسل‌ های سنگین برای ایجاد رعب و وحشت، در مهاباد گشت‌ می‌ زنند و به روی مردم بیگناه تیراندازی می‌ کنند. 
 
همچنین خبرهایی مبنی بر قطع آب و برق در برخی نقاط شهرها گزارش شده است. 
 
از  ۱۷ سپتامبر، حکومت اسلامی بیش از ۴۳۰ غیر نظامی، از جمله ۶۰ کودک را در بیش از ۱۵۵ شهر به هنگام تظاهرات کشته است. 
 
حکومتی که شهروندان خودش را به خودی و ناخودی تقسیم می‌ کند، نمی‌ تواند دوام بیاورد .
 
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران، باور دارد که امروز بیش از هر زمان، ایرانیان باورمند به آزادی و برابری در برابر یک وظیفه وجدانی، اخلاقی و ملی بزرگ و دشوار قرار دارند و آن اینکه این خون های ریخته شده و این فداکاری‌ های بی‌ نهایت آزادی‌ خواهانه و انسان دوستانه را به یاد داشته باشیم. 
 
هم میهنان گرامی، ما باید همگی در هر کجا از ایران و دنیا که هستیم در جهت حمایت و کمک از کردستان و مردم زجر دیده آن که امروز تحت محاصره قرار دارد به خیابان ها آمده و یک صدا با عزمی راسخ به این رژیم سفاک نشان دهیم که خون گرم جانباختگان میهن بیهوده بر زمین ریخته نشده است، بلکه این ملت تولد نوینی را در پیش روی خود می بینند که آن حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم و برای تمامی ایران زمین است.  
 
نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران،
بیست و دوم نوامبر ۲۰۲۲ 

در این رابطه