بیانیه‌‌ی انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشکده‌ی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با مصوبات جدید آیین‌نامه‌ی انضباطی و سرکوب فراگیر دانشجویان

Daneshgah Allameh Tabatabai

به نام خدای رنگین کمان
 
در زمانه‌ای بسر می‌بریم که بی‌قانونی عین قانون و «عوامل امنیتی» خود مسئول ناامنی‌اند. نهاد قدرت پس از هتک حرمت دانشجو و تعرض به حریم دانشگاه در واقعه‌ی شریف، دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران و اخیرا حمله به دانشگاه کردستان بار دیگر با تصویب قوانین ناعادلانه که به طور مشخصی نقض حقوق دانشجوست نسبت به این قشر دهن‌کجی می‌کند. 
دو ماهِ تمام اعتراضات مسالمت‌آمیز و بحقِ دانشجویان که توسط حراست خود دانشگاه، نهاد امنیتی بیرون از آن و عده‌‌‌ای قلیل دانشجو که در قالب بسیج فعالیت می‌کنند به خشونت کشیده می‌شود را «اغتشاش» می‌خوانند و اکنون با این مصوبات جدید دیگر اعتراض مسالمت‌آمیز را هم به رسمیت نمی‌شناسند و هر روز بیشتر از روز قبل آزادی را به بند می‌کشند. به راستی پس از این اقدام مرز میان اغتشاشی که از آن سخن می‌رانید با اعتراض مسالمت‌آمیز کجاست؟
به خیال خام خود می‌توانید همچون گذشته صدای فریاد دانشجویانی که همراه با مردم خیابان زندگی و آزادی را فریاد ‌می‌زنند با سرکوب‌های گسترده و اقدامات فراقانونی ساکت کنید اما نمی‌دانید این دست از پاسخ‌ها به جنبشی که «زندگی» را طلب می‌کند، تنها آن را شعله‌ورتر خواهد ساخت.
ما جمعی از دانشجویان دانشکده‌ی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن محکوم کردن این مصوبات جدید، نسبت به اقداماتی که کرامت و حقوق دانشجو را هدف قرار داده سکوت نخواهیم کرد و از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود برای بازگرداندن آنها استفاده خواهیم نمود.