بیانیۀ دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در حمایت از اعتراضات مردمی و محکومیت اقدامات "امنیتی" در فضای دانشگاه

eterazat 1401b پس از قریب به هفتاد روز از شروع اعتراضات و اعتصابات سراسری و حضور یکپارچه دانشجویان دانشگاه‌ های سراسر کشور در خط مقدم این اعتراضات اکنون مقامات دانشگاه‌ ها با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با هدف مرعوب و منکوب کردن دانشجویان دست به اقداماتی غیرقانونی، غیراخلاقی و بی‌ شرمانه در دانشگاه‌ ها زده‌ اند. دانشگاه تربیت مدرس نیز از همان روزهای نخست جنبش مردمی شاهد تجمعات خودجوش اعتراضی در محکومیت اقدامات غیرقانونی و غیرمسئولانه مقامات سیاسی و امنیتی کشور بوده است. از نخستين روزهاى شروع تجمعات در دانشگاه تربیت مدرس، طرح شعارهای رادیکال در حمایت از دانشجویان سیاسی و عقیدتی، شعارهایی در حمایت از کارگران و خواست به حق آزادی زندانیان و بازداشتی‌ ها و محکومیت سرکوب و کشتار هم‌وطنان بی‌ دفاع از کردستان تا بلوچستان، باعث شده تا مسئولان و رؤسای دانشگاه به تکاپو افتاده تا بی هیچ منع عرفی، اخلاقی و قانونی به تهدید و ارعاب دانشجویان بپردازند. بسیاری از دانشجویان معترض طی تماس‌های تلفنی متعدد توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تهدید شده‌ اند. اخیرا پرتو شهروندی، دانشجوی دکتری ریاضی، توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه زندان قرچک منتقل شده است و از وضعیت او اطلاعاتی در دست نیست. همچنین درب‌ های دانشگاه مجهز به سیستم کارت‌ خوان شده اند تا از ورود برخی دانشجویان ممانعت به عمل آید. بسیاری از دانشجویان پشت درب‌ های دانشگاه مانده‌ و تعداد بسیاری به کمیتۀ انضباطی احضار شده‌ اند. كميته انضباطى دانشگاه بدون هیچگونه پشتوانۀ قانونی، اقدام به بستن سامانۀ آموزشی گلستان و همچنین سامانۀ تغذيۀ دانشجویان معترض کرده و كارت دانشجويى آنها را با ارعاب و تهدید ضبط کرده و از خدمات رفاهی (خوابگاه) محروم کرده‌ اند! در جلسات این کمیت بدون ارائۀ شواهدی از عمل غیرقانونی توسط دانشجویان، اتهاماتی بی‌ اساس و واهی، مانند اقدام عليه امنيت ملى، توهين به مقدسات و تبلیغ علیه نظام را به دانشجویان معترض نسبت داده‌ اند. لازم به ذکر است عناصر ناشناس و مشکوک در فضای مجازی با عنوان (گاندو تربیت مدرس در تلگرام) به شکلی خرابکارانه اقدام به پرونده‌ سازی‌ جعلی علیه دانشجویان کرده‌ اند. جالب تر آن است که کمیته انضباطی دانشگاه، به کلی پوست انداخته و در قالب بازجو و بازپرس از هیچگونه توهين و تهديد کوتاهی نکرده، دانشجويان را از حق دسترسى به وكيل محروم نموده و آنان را مجبور به امضاى تعهدنامۀ اجباری کرده‌ اند که به لحاظ حقوقی مي تواند پيامدهاى نامطلوبی براى دانشجويان داشته باشد. روش این بازجویان سواستفاده از بى‌ اطلاعى دانشجويان از قوانين حقوقى است. 
 
در این راستا ما دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، یکصدا حمایت خود را از جنبش انقلابی مردم ایران مجدداً اعلام کرده، آزادی بدون قید و شرط پرتو شهوندی و تمامی دانشجویان بازداشتی را خواهانیم، خواستار کوتاه شدن دست نهادهای امنیتی از دانشگاه‌ ها هستیم و خود را بیش از پیش متعهد به جنبش آزادی‌ خواهانۀ مردم ایران می‌ دانیم. بی شک حق بر باطل پیروز است.

در این رابطه