بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران علیه اقدامات بسیج - بیانیۀ سازمان معلمان ایران مبنی بر توقف اعدام ها و پرهیز از خشونت

                                                                                           Nameh-1

بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران علیه اقدامات بسیج این دانشکده که اقدام به تهدید و افشا پیام های خصوصی دانشجویان کرده بود:
 
سلامی از ما نخواهید شنید که جز غزل خداحافظی با شما حرفی نداریم.
 
بسیار پیش از این شما را شناختیم؛ زمانی که اعتراف کردید اگر اسلحه در دست داشتید، سر و سینه هم دانشکده‌ ای هایتان را بی‌ نصیب نمی‌ گذاشتید. می‌ دانیم با این چوب پنبه‌ هایی که ارباب خونخوارتان در گوشتان فروکرده و این چشم‌ بند های رنگارنگ از دروغ که در برابر دیدگانتان نهاده از درک حقیقت عاجزید. اما اکنون که می‌ بینیم این چنین بی‌ شرمی‌ تان را به نمایش می‌ گذارید و در آتش کین اخراج از گروه "زبان‌ ها" می‌ سوزید، لازم می‌ دانیم بار دیگر یادآور شویم که دلیل اخراج شما همین بس که این چنین شرف را قورت می‌ دهید، حیا را قی می‌ کنید و با ‌آنکه می‌ دانید کپی‌ برداری از پیام افراد در آن گروه خلاف مرام نامه و تعهدات اعضای آن گروه است، پس از آنکه اخراج شده‌ اید، با هزار ترفند و دوز و کلک و با صفحات پنهان عضو گروه می‌ شوید تا بیش از پیش به ما ثابت کنید که بی‌‌ مرام اید و بی‌ تعهد.
 
اما چرا در کمد خودتان را مخفی می‌ کنید و از پشت شیشه ها می‌ رقصید؟ ما که هزار بار گفته ایم تنها نگران زخم تازیانه‌ های ارباب‌ تان بر پشت‌ تان هستیم و درد مال‌ بند ها بر شانه‌ هایتان. شما که با اسلحه گفتگو می‌ کنید، دیگر از چه می‌ ترسید؟ از شمار اندک تان؟ از خشم چه این چنین کبودید و کف بر لب دارید؟ حقا که گواه پندارهای حیوانی‌ تان همین کردارها و گفتارهای بی‌ شرمتان است.
 
حرفی باقی نمی‌ ماند بیش از اینکه رسوایی‌ تان چون سایه‌ ای در پی شماست.
 
والسلام.
 
***
 
بیانیۀ سازمان معلمان ایران/ مؤکداً خواستار توقف اعدام ها و پرهیز از اعمال خشونت در فضای ایران:
 
اعدام شتابزدۀ جوان ۲۳ ساله محسن شکاری از معترضین بازداشتی مهرماه، غمی بزرگ بر انبوه غم های ناشی از کشته شدن جوانانمان در میادین و خیابان های شهرهای مختلف افزود.
 
اعمال خشونت شدید در برخورد با معترضین و حاکم شدن تفکر خشونت پرور، هم اکنون کشور را گرفتار بحران های گسترده و بی بازگشت کرده است. زندان ها از جوانان و نخبگان تحصیل کرده انباشته شده و نیز با اعمال شیوه های پلیسی- امنیتی در مدیریت کشور، بویژه در محاکم قضائی، شاهد نقش مخرب و ویرانگر اینگونه روش ها در ادارۀ کشور هستیم که ضرورت بازنگری در نحوۀ حکمرانی و تقویت عقلانیت در ادارۀ امور را اجتناب ناپذیر نموده است.
 
اتکا بر روش های خشونت بار و منسوخ در حکمرانی و دستگاه قضا، در شرایطی که بسیاری از کشورها مجازات اعدام را از نظام قضائی شان حذف کرده اند ما را بر آن می دارد که از وکلا و حقوقدانان، فقها، صاحب نظران، فعالان مدنی و نهادهای مسئول بخواهیم تا در حذف حکم اعدام از قوانین جزایی کشور اهتمام ورزند.
 
سازمان معلمان ایران، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه ملت شریف ایران و خانواده معزز شکاری، مراتب انزجار و اعتراض خود را از اعدام و سرکوب معترضین اعلام می دارد و خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیۀ افرادی است که صرفاً به دلیل شرکت در اعتراضات در زندان هستند. زیرا معتقدیم که  رویه های خشن، جز نفرت پراکنی و ایجاد خشم و کینه در آحاد ملت و ترسیم چهره ای غیرانسانی از نظام و برانگیختن اعتراضات جهانی و نهادهای حقوق بشری علیه حاکمان ایران دستاورد دیگری ندارد، لذا بدینوسیله موکداً از مقامات قضائی خواستار توقف اعدام ها و پرهیز از اعمال خشونت در فضای ملتهب کشور هستیم.