نامۀ سرگشادۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در پاسخ به سخنگوی وزارت علوم علی شمسی پور

Daneshgah Honar-Teheran-1 جناب آقای علی شمسی پور در افاضاتی که اخیراً در مصاحبه با "اعتماد آنلاین" داشتید، اعتراضات حق طلبانه و شجاعانۀ فرزندان ملت در دانشگاه های سراسر کشور را اغتشاش خواندید و گفتید: "مدیریت دانشگاه‌ ها و کمیته‌ های انضباطی بر مبنای تغییر رویکرد اغتشاشات اخیر باید ابزار در دست داشته باشند و تغییرات آیین‌ نامه انضباطی جدید، متناسب‌ سازی این ابزار است که به صورت حداقلی اتفاق افتاده است". 
 
معنای سخن شما این است که در مواجهه با اعتراضات دانشجویان به دلیل قوانین موجود، ما نمی توانستیم آنچه را که می خواهیم انجام دهیم و قوانین موجود دست ما را بسته بود، لذا آنچه که می خواستیم انجام دهیم، قانون کردیم.  
 
آقای سخنگو، دوران برده داری سال‌ هاست به سر آمده و شما نمی‌ توانید با ملت ایران که سال‌ هاست برای حاکمیت قانون و محدود و مشروط کردن حاکمیت مبارزه‌ کرده‌ اند، اینچنین رفتار کنید. 
 
قانون "ابزاری" در دست شما برای سرکوب کردن صدای آزادی ‌خواهانۀ ملت نیست، بلکه قانون برای بستن دست حاکمیت در تعدی و دست درازی به حقوق ملت است. 
 
در سخنان خود از قانون به مثابۀ "ابزاری" در دست ارگان سرکوب خود در دانشگاه ها سخن گفتید. نظارت استصوابی شورای نگهبان، هیئت نظارت بر مطبوعات، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ... که تنها بخشی از تمهیدات حاکمیت برای ایزوله کردن نظام تصمیم گیری از ارادۀ ملت است‌، برایتان کافی نبود؟ حال تیغ خود را برای بریدن گلوی حقیقت گوی فرزندان ملت تیز کرده و وجدان بیدار ملت ایران را در دانشگاه ها زیر چکمۀ حراست یان تان لگد کوب می کنید؟! 
 
جناب سخنگو، اگر اطلاع ندارید، به عرضتان می‌ رسانیم، مطابق اصل نهم قانون اساسی فعلی، "هیچ مقامی- تأکید می شود، هیچ مقامی- حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌ های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقرارات، سلب کند. 
 
در اصل دیگری از قانون اساسی (اصل ۲۷) حق تجمع غیر مسلحانه به آحاد ملت داده شده است و تنها قید عدم مغایرت با مبانی اسلامی به آن وارد شده است. پس اجتماع و تظاهرات غیر مسلحانه مطابق قانون اساسی نیاز به هیچ مجوزی ندارد. قانون در این زمینه کاملاً صریح است. و حتی اصل نهم آزادی را هم ارز استقلال و تمامیت ارضی می‌ داند. 
 
در ضمن، حقی که اصل ۲۷ قانون اساسی برای شهروندان قائل شده، در ماده‌ی ۹ حقوق اساسی دانشجو در منشور حقوق دانشجویی، وارد شده است. 
 
بر آحاد ملت ایران، روشن است، چه کسی پای خود را از گلیم درازتر کرده و به حقوق ملت، چه در دانشگاه، و چه در خیابان، و چه در دادگاه‌ ها تعرض کرده است.
 
ملت ایران با سابقۀ بیش از یک سده مبارزه بر علیه استبداد و حکومت خودکامه، با این سرکوب‌ ها عقب نشینی نمی‌ کند‌‌. اطمینان داشته باشید تا به زیر کشیدن دیکتاتوری، استقرار کامل دموکراسی، توزیع قدرت سیاسی، فقط و فقط بر اساس ساز و کارهای دموکراتیک و در یک کلام بازگرداندن حق حاکمیت به ملت ایران، انتفاضۀ ایرانی ادامه خواهد داشت. 
 
دی ماه سیاه ۱۴۰۱