بیانیۀ کانون صنفی فرهنگیان گیلان پیرامون ادامۀ تشدید سرکوب و زندان علیه کنشگران و تضییع حقوق قانونی فعالان صنفی

bayanie به نام خداوند رنگین کمان!
 
هم وطنان عزیز و معلمان و دانش آموزان آزاده ایران:
 
* سرزمین ما ماه‌ هاست که پس از قتل حکومتی ژینا، دختر ایران، به کانونی برای همه اعتراض‌ های معوقۀ اقشار مختلف به ویژه نسل جوان تبدیل شده است. صداهای حقی که روزگاری شنیده نشدند، اینک به فریاد و طغیان بدل شده است. این وضعیت را بسیاری از دلسوزان و جامعه شناسانی چون دکتر سعید مدنی طی مقالات و پژوهش‌ های مختلف پیش بینی کرده بودند، اما حاکمیت با ایجاد تک‌ صدایی، گوشی برای شنیدن آن نداشت و ندارد.
 
معلمان گرانسنگ، دانش آموزان ارجمند و ملت آزاده ایران:
 
* متأسفانه در طی ماه‌ های اخیر در حرکتی حساب شده و آگاهانه از سوی دست اندرکاران قدرت، چنین القا شده که حاکمیت اعتراض مسالمت آمیز را بر می‌ تابد و آن را ارج می‌ شمارد. آنان با پیش کشیدن بحث اعتراضات معلمان و تجمعات آنها، اجرای رتبه‌ بندی در کارنامه دولت را گواهی بر این ادعا نهاده‌ اند. حال آنکه اولاً، رتبه بندی به شکلی ناقص اجرا شده و در سطح کشور هم بیشتر کنشگران میدانی استان‌ های مختلف از آن محروم شده‌ اند. سخنگوی دولت کنونی با تحریف حقایق، ادعاهایی مطرح کرد که موجب شد عده‌ ای نا آگاهانه تصور کنند معلمان تنها به دنبال معیشت خود اعتراض می‌ کردند و اکنون با دست یافتن به خواستۀ خود به اعتراضات پایان داده‌ اند، اما حقیقتی که سخنگوی دولت حاضر به اعتراف آن نشد، این بود که اولاً معلمان معترض سال‌ هاست علی رغم مشکلات معیشتی گسترده که مورد اعتراضشان بوده، بیش از همه با اولویت قرار دادن به اصل ۳۰ قانون اساسی و آموزش رایگان، به عدم دسترسی همۀ کودکان و نوجوانان ایران، بویژه مناطق حاشیه‌ ای به امکانات برابر و مطلوب آموزشی، طی این سال‌ ها همواره اعتراض جدی داشته‌ اند و از همین رو، در سال‌ های گذشته بسیاری از فعالانِ صنفیِ خواهانِ برابریِ آموزشی، همچون اسماعیل عبدی که سال هاست طعم تلخ زندان را به دوش می‌ کشد، پس از اعتراض سال ۱۴۰۰ تا اکنون نیز معلمانی همچون، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، مهدی فتحی، مسعود فرهیخته، محمود ملاکی، مسعود قبادی، ژیلا خیر، عبدالله رضایی، و بسیاری دیگر زندانی شده‌ اند و ده‌ ها فعال صنفی در سراسر کشور هم اینک در انتظار احکام قضائی هستند. علی رغم ادعای کذب سخنگوی دولت بسیاری از فعالان صنفی در سراسر کشور و استان‌ های مختلف از جمله استان گیلان، از مزایای رتبه‌ بندی محروم شده‌ اند و این نشان می‌ دهد که مخالفان آزادی و عدالت، کمترین حقی برای انتقاد شهروندان از خود را نمی‌ پذیرند.
 
معلمان گرانقدر، دانش آموزان فهیم و ملت آزاده ایران:
 
* کانون صنفی فرهنگیان گیلان، با توجه به حجم دستگیری نوجوانان و جوانان بسیار در این کشور و خون‌ های ریخته شدۀ بسیاری از کودکان و نوجوانان که به جای تحصیل در محیط مدرسه و درس، متأسفانه در خاک سرد خفته‌ اند، تاکنون از طرح علنی و اعتراض به این موضوع اکراه ورزیده است، چه که فضای اندوهباری که بر کل کشور حاکم شده را موجب سوء برداشت برای پاره‌ ای از هم وطنان ما می‌ انگاشت. اما اینک جهت روشن کردن افکار عمومی و اعتراض به ادعاهای کذب سخنگوی دولت که بر خلاف آن ادعا ها، روند رو به تصاعدی محروم کردنِ بسیاری از فعالان صنفی از حق قانونی رتبه‌ بندی، شتاب فزون‌ تری در روزهای اخیر یافته و تهدید قضائی کنشگران نیز همچنان ادامه دارد. پس از گذشت صد روز از اعتراض مردم به جان آمده، اینک نکتۀ واضح و مبرهن، شکست سیاست سرکوب و شکاف بیشتر حاکمیت با خواسته‌ های مردم و نادرستی ادعای حکومت در مهار اعتراضات را نشان می‌ دهد.
 
* کانون صنفی فرهنگیان گیلان، خواهان بازگشت همۀ ارکان حکومت از صدر تا ذیل آن، به قانون و پاسخگو دانستن خود به پیشگاه ملت است. این کانون، عمیقاً بر این باور است که اعطای واقعی قدرت به مردم و تمرکز زدایی از قدرت، تنها راه حلی است که می‌ تواند از خطرات بیشتری که متوجۀ کشور ماست،جلوگیری به عمل آورد.
 
کانون صنفی فرهنگیان گیلان،
۸ دی ۱۴۰۱

در این رابطه