میز گرد مشترک سه نهاد جمهوری خواه و لائیک ایران

                     Agahi J D L-1

جمعه ۱۴ ژوئیه، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

آدرس Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85385591746?pwd=NFpOVWxUWmRVV3ZnMjdneGhOL2owUT09

Meeting-ID: 85385591476
Kenncode: 474833