حذف سفره هفت سین از دکور پیام نوروزی رئیسی

reisi-haftsin1401
خبر آنلاین : حذف سفره هفت سین از دکور پیام نوروزی رئیسی ، در همان ساعات اولیه ورود به سال و قرن جدید ، در فضای مجازی و بویژه شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت تا حدی که توانست عنوان اولین سوژه جنجالی قرن پانزدهم را به خود اختصاص دهد.

پس از انتشار اولین پیام نوروزی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه «برخلاف رسم معمول سفره هفت سین روی میز کنار رییس جمهور نبود»، این نکته را «معنادار» دانستند.

حذف سفره هفت سین از دکور پیام نوروزی رئیسی ، در همان ساعات اولیه ورود به سال و قرن جدید ، در فضای مجازی و بویژه شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت تا حدی که توانست عنوان اولین سوژه جنجالی قرن پانزدهم را به خود اختصاص دهد.

برخی رسانه‌ها و کاربران منتقد رئیسی، پس از انتشار اولین پیام نوروزی رئیس جمهور که در مسجد جامع خرمشهر قرائت کرد ضمن انتشار عکس‌هایی از رئیسی با تاکید بر اینکه «برخلاف رسم معمول سفره هفت سین روی میز کنار رییس جمهور نبود»، این نکته را «معنادار» دانستند و انتقادهای ملایم یا تندی علیه وی مطرح کردند.