قتل‌ های انتقام‌ جویانه و حملات سیستماتیک به جوامع شیعی و صوفی و ... توسط طالبان با کنترل مطلق قدرت

Afghanestan-Taleban rfi فارسی- زکریا حسنی: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری افغانستان، پس از پایان سفر ١١ خود به این کشور، از وجود مشکلات حقوق بشری و سهم طالبان در گسترش فاجعه حقوق بشری در افغانستان، ابراز نگرانی کرد و گفت عملکردهای طالبان با تعهدات حقوق بشری افغانستان در تضاد است.
 
پس از ١١ روز سفر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان، امروز پنجشنبه ٥ جوزا/ ٢٦‬ مه در کابل نشست خبری دایر کرد و گوشه‌ ای از یافته‌ های این سفر خود را با رسانه‌ ها شریک کرد.
 
هرچند رهبری طالبان بارها از تغییر این گروه و احترام به حقوق بنیادی مردم افغانستان و حقوق بشری سخن گفته‌ اند، اما یافته‌ های گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، خلاف آن را ثابت می‌ کنند.
 
ریچاردبنت در نشست خبری امروز خود گفت که افغانستان با مشکلات حیاتی و گوناگون حقوق بشری روبرو است و این دشواری‌ ها، تأثیر شدیدی بر مردم گذاشته و مقام‌ های طالبان از اعتراف به بزرگی این دشواری‌ ها و مسئولیت خود برای رسیدگی به آنها، ناکام بوده‌ اند.
 
پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌ هایی از قتل‌ های انتقام‌ جویانه و بازداشت‌ های خودسرانه توسط طالبان نشر شد که رهبری طالبان آن را بارها رد کردند، اما گزارشگر ویژۀ سازمان ملل که در این سفر خود به بخش‌ های گوناگون افغانستان سفر کرده، این گزارش‌ها را تأیید کرده و به ویژه از آزار و اذیت‌های پسین مردم پنجشیر توسط نیروهای طالبان، ابراز نگرانی کرده است.
 
بنت همچنین گفت که هرچند با برگشت طالبان، شدت جنگ کاهش یافته است، اما تأکید کرد که هنور درگیری میان طالبان و جبهه‌ های مقاومت ضد طالبانی وجود دارد.
 
گزارشگر ویژه سازمان ملل از کنترل مطلق قدرت توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و نیز گفت که محدودیت‌ هایی که برضد زنان در افغانستان از سوی این گروه وضع شده، نگران‌ کننده است.
 
این مقام سازمان ملل، اقدام‌ های پسین طالبان برضد زنان، چون ممنوعیت تحصیل، ممنوعیت اشتغال، محدودیت سفر و حجاب اجباری را بخشی از برنامه برای نامرئی کردن زنان در جامعه دانسته است.
 
گزارشگر سازمان ملل همچنین به حمله‌ های پسینی که جامعه شیعی و هزاره‌ های افغانستان را هدف قرار داده اشاره کرده و گفته که این گونه حملاتی که به گونۀ خاص، اعضای جوامع شیعی و صوفی را هدف قرار می‌ دهند، ماهیت سیستماتیک دارند و بازتاب دهنده یک سیاست سازمانی است که باید بررسی شود.
 
ریچارد بنت، چند ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت و نشر گزارش‌ های وسیع از موارد نقض حقوق بشری توسط این گروه، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان مقرر شد و چندی بعد نخستین سفر خود به افغانستان را انجام داد. او در این سفر ١١ روزۀ خود، أموریت داشت تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بررسی کرده و گزارش آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند.