بیانیۀ مشترک ۵۴ کشور جهان خطاب به رژیم کفر ولایت فقیه: خشونت علیه معترضان را متوقف کنید

Tazahorat-Daneshgah98 بی بی سی: میشل تایلور، نماینده دايم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌ گوید، آمریکا روز جمعه به همراه ۵۳ کشور دیگر جهان بیانیه مشترکی صادر کرده‌ اند و ازایران خواسته‌ اند ضمن ترتیب دادن تحقیقات دقیق، شفاف و بی طرفانه دربارۀ علل جان باختن مهسا امینی، خشونت علیه معترضان را متوقف کند و به منشور های حقوق بشر که به آنها پیوسته، احترام بگذارد.
 
ایران، معمولاً به گزارش‌ های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بی اعتناست و آن ها را متأثر از انگیزه‌ های سیاسی کشورهای غربی می‌ داند. با این حال، اتحاد ۵۴ کشور در تهیۀ این بیانیۀ مشترک، می تواند فشارها بر تهران برای توقف سرکوب معترضان و همچنین خشونت علیه زنان را افزایش دهد.

در این رابطه