بازرس ویژه آمریکا ٦‬ عامل سقوط افغانستان را منتشر کرد؛ انحصار قدرت توسط اشرف غنی یکی از این عوامل است

Taleban-Jang-5shir

سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی تازه، عوامل سقوط افغانستان را به شش مورد شامل انحصار قدرت توسط اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان خلاصه کرده است.

پس از نزدیک به ١٥ ماه از سقوط افغانستان به دست طالبان، سیگار یا بازرس ویژه آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود به عوامل سقوط افغانستان و ناکامی آمریکا در ایجاد یک دولت باثبات و دموکراتیک در افغانستان پرداخته و با مطالعه آنچه که در چند سال پسین رخ داد، آورده که دلایل سقوط افغانستان ٦‬ مورد است.

در نخستین مورد، سیگار آورده که باوجود تاکید آمریکا بر خروج از افغانستان در ٢٠ سال پسین، حکومت افغانستان در پذیرفتن این مساله ناکام بود و به همین دلیل پس از خروج آمریکا از افغانستان، حکومت افغانستان آماده کنترول افغانستان ومدیریت جنگ برضد طالبان نبود.

مورد دوم، حذف دولت افغانستان از گفتگوهای دوحه میان آمریکا و طالبان است که به باور سیگار، سبب شد تا پس از توافق دوحه، طالبان جنگ خود برضد دولت افغانستان را دوباره احیا کنند.

عامل سومی از نگاه سیگار، تمایل و پافشاری دولت افغانستان برای ادغام طالبان در چارچوب جمهوریت بود. سیگار می‌گوید حکومت افغانستان درحالی بر این خواست خود تاکید می‌کرد که از موضع ضعیف‌تر برخوردار بود و این مساله، پیشرفت گفتگوها را با مشکل روبه‌رو کرده بود.

عامل چهارم، عدم تمایل طالبان به گفتگو بود و به باور سیگار، توافق دوحه، این گروه را جسورتر کرده بود و به همین دلیل، به جای گفتگو، بیشتر به فکر شکست دولت افغانستان بود.

عامل پنجم، عامل داخلی و فسادی بود که همواره چهره‌های سیاسی داخل افغانستان از آن انتقاد می‌کردند. سیگار می‌گوید اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان از طریق یک حلقه بسیار انتخاب شده، محدود و وفادار به خود حکومت می‌کرد و این مساله در برهه‌های مختلف، حکومت را تضعیف کرده بود. در گزارش سیگار تاکید شده که به نظر می‌رسد «انزوای سیاسی و اجتماعی رئیس جمهور هم تابعی از شخصیت و هم تمایل او به متمرکز کردن و اجرای سیاست مدیریت خُرد بوده است.»

و سیگار عامل ششم را تمرکز قدرت و فساد در دستگاه حکومت نام برده است که این مساله سبب شده تا در درازمدت به فروپاشی بیانجامد.

در این بخش آمده که انحصارسازی فزاینده‌، فساد بومی و ناتوانی حکومت در حفظ کردن مشروعیت سبب شده تا در درازمدت با فروپاشی روبه‌رو شود.

منبع: رادیو فرانسه


در این رابطه