تورم کیلویی چند ؛ به آمریکا و اصلاح طلب ها فحش بدهید

tawarom5
روزنامه اعتماد : "مرکز آمار تورم آبان را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرده است. یک نگاه از سر اشاره نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای (آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته) به ۴۸.۱ درصد رسیده؛ اما این افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها با توجه به ترکیب خاص آن، برای دهک‌های مختلف جامعه ایران متفاوت است. به‌طوری‌ که تورم نقطه‌ای برای دهک اول که ده درصد ایرانیان با کمترین هزینه هستند، ۵۶.۲ درصد بوده اما این عدد برای دهک دهم ۴۳.۱ درصد اعلام شده است. اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌کنند. مالیاتی که به جای دریافت بیشتر از درآمدهای کسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را کوچک‌تر می‌کند. "

بنابراین با رسیدن شکاف تورم میان فقیر و غنی به 13 درصد، مالیات تورمی برای کم‌درآمدها در یکسال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است.دولت سیزدهم با همه هیاهوهایی که افراطیون رسانه ای برایش انجام داده و می دهند تا برایش دستاورد سازی کنند دربرابر واقعیتی به نام نرخ تورم ناتوان و شکست خورده است. دولت سیزدهم به لحاظ تئوریک از درک معمای رشد شتابان نرخ تورم عاجز است و یا خود را به جوردیگری نشان می دهد و با سخت گیری به کارخانه های تولیدی می خواهد قیمت ها تثبیت کند. این ندیدن اصل وپایه ساز رشد تورم کگه همان بی تعادلی در بودجه و ناترازی در دخل وخرج دولت است موجب شده است نرخ تورم همچنان بالای 40 درصد باشد و نرخ تورم خوراکی ها از 60 درصد افزون تر باشد. معنای این دوعدد این است که تهیدستان بیشتر آسیب دیده و قدرت خرید شان هرروز کم وکمتر می شود.

نهاد دولت به مثابه بالاترین قوه ونهای که باید برای مهارتورم کاری کند اصولا نمی داند باید چه کند و هوادارن افراطی دولت نیز رفتار وگفتار آمریکایی ها را دنبال می کنند و به اصلاح طلب هایی که در دولت قبلی بودند یا بیرون از دولت بودند و هیچ قدرتی نداشتند فحش می دهند. تیتر و خبرهای روزنامه ها و سایتها و خبرگزاری های رسانه های افراطی هوادار دولت به جای پرداختن بهخ مساله بی مهارشدن نرخ تورم و وعده های برزمین مانده ابراهیم رییسی که وعده داده بود تورم را مهار می کند همچنان به آمریکا و اصلاح طلب ها ناسزا می گویند. بیایید باورکنیم که همه بدبختی های کشور زیر سر آمریکا است آیا دراین صورت تضمینی هست که نرخ تورم مهارشود؟ بیایید قبول کنیم که اصلاح طلب ها پادوی آمریکا هستند و آنها را وادار کنیم همین چند جمله حرف را نی نگویند آیا دولت تضمین می دهد بتواند نرخ تورم شتابان را مهارکند ؟ واقعیت تلخ این است که این دولت دانش کافی برای مهارتورم را در درون دولت ندارد و نیز حاضر نیست بر اساس دانش اقتصاد که علمی جهان شمول است و دست کم برای مهار تورم نسخه آماده دارد نیز عمل کند.

روزی رسانه های افراطی هوادار دولت سیزدهم را خدا می رساند و کسانی به نام اصلاح طلب هنوز این سو آن سو ودر نوشته هایی به اندازه کمتر از 100 کلمه به این رسانه ها اجازه می دهد به همراه رییس دولت بی خیال نرخ تورم باشند و به اصلاح طلب ها ی بی آزار و نیز آمریکای ستمگر فحش بدهند . مردم ایران بسیار بردبارند که چیزی نمی گویند.