تفاوت خانمان برانداز کارمزد و هزینۀ خانوار/ بازهم افزایش بهای مرغ و خودرو و کرایه اتوبوس و ... در همان ابتدای امسال

tavaroom ایلنا: فرامرز توفیقی (فعال کارگری)، با استناد به نشانه‌ های تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار، می‌ گوید: دیدیم که وعده‌ ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌ شود، تنور این بحث داغ می‌ شود که کجا قانون گزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌ توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم.

شاخص‌ های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کردهاند و چند پله بالا رفته‌ اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌ کننده‌ ی خودروهای نوِ کارخانه‌ ها نیستند و در حاشیه‌ ی این بازار قرار می‌ گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌ گویند؟

«قیمت هر کیلو مرغ در بازار به ۸۴ هزار تومان رسید»؛ این اولین نشانه از افزایش تورم در سال جدید است؛ قرار بود حداکثر قیمت هر کیلو مرغ در سال تازه، ۶۳ هزار تومان باشد.

در بیست و یکم فروردین، مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان گران‌ تر از نرخِ تنظیم بازارِ دولت عرضه می‌ شود؛ عدم کنترل قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یک ماه، نشان از ناکامی وعده‌ های تیم اقتصادی دولت دارد، تیمی متشکل از وزاری اقتصاد، صمت و کار، که در آخرین ساعات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کردند: «ما تورم را مهار می‌ کنیم، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را امضا کنید ...».

البته نشانه های برآمده از بازار و احوالات اقتصاد، محدود به قیمت مرغ نیست؛ تورم بخش‌ های دیگری را درگیر کرده است؛ دو نشانه دیگر: «قیمت کارخانهای خودروهای وطنی در روزهای ابتدای سال جدید، ۳۰ درصد گران شده است؛ این تغییر قیمت بر بازار تأثیر گذاشته است»؛ «نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است».

با این حساب، برآیند آنچه در یک ماه اتفاق افتاده، مثبت نیست؛ مهار تورم، وعده‌ ای بود که وزرای اقتصادی دولت دادند تا افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۱ را توجیه کنند.

تورم انباشته بر سبد خرید کارگران:

حداقل ۷۰ درصد عقب‌ ماندگی دستمزدی:

اما علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، یک مسأله دیگر هم وجود دارد؛ تورم انباشته‌ ی سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یکسال، کالاها و خدمات و به طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم تحمیلی به سبد خرید خانوار را پوشش دهد؛ به زبان ساده‌ تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌ های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌ های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی «جبران» می‌ شود؟

بنابراین به فرض محالِ تورم صفر درصدی، بازهم افزایش ۲۷ درصدی مزد از منظر الزامات تورمی، غیرقانونی‌ ست؛ کما اینکه قانون تأکید دارد مزد باید به اندازهی تورم حادث افزایش یابد، نه تورمِ انتظاری یا از آن بدتر، تورمِ وعده و وعیدی که ضمانتی برای تحققش نیست.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشان های تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار، می‌ گوید: دیدیم که وعده‌ ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌ شود، تنور این بحث داغ می‌ شود که کجا قانون گزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌ توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم. این بحث در بیش از دو دهه گذشته به هیچ‌ کجا نرسیده؛ آیا واقعاً امسال دولت قول داده به شرط عدم مهار تورم، مزد اصلاح می‌ شود؛ اگر اعضای شورایعالی کار چنین تعهد کتبی از جانب دولت در دست دارند، آن را علنی کنند؛ وگرنه در بیش از بیست سال گذشته هیچ زمان ترمیم مزد در میانه‌ ی سال از حد مطالبه فراتر نرفته و هیچ زمان به اجرا نزدیک هم نشده است!

حداقل ۲۰ درصد قانون‌ گریزیِ مزدی:

اینکه «ما تورم را کنترل می‌ کنیم» بحث جدیدی در شورایعالی کار نیست و هر سال افراد حاضر در شورا این وعده را شنیده‌ اند؛ توفیقی، با بیان این جمله، اضافه می‌کند: اگر واقعاً در مورد کنترل تورم صادق هستند، پس افزایش قیمت قند و شکر یا افزایش قیمت مرغ یا روغن در همین روزهای اخیر چطور قابل توجیه است؛ در مورد افزایش قیمت اجاره خانه چه پاسخی دارند؛ بنابراین ما نتیجه می‌ گیریم، اقتصادِ تورمی آقایان، کوچک‌ ترین اعتنایی به بحث‌ ها و قول‌ های داده شده در شورای عالی کار ندارد.

او با بیان اینکه «نمایندگان کارگری ادعا می‌ کنند اگر صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نمی‌ کردند، افزایش ۲۷ درصدی مزد محقق نمی‌ شد و دولت و کارفرما مزد را فقط ۲۰ درصد زیاد می‌ کردند» اضافه می‌ کند: می‌ خواهم بپرسم این ۷ درصد افزایش که روی پایه مزد ۴ میلیون و اندی اعمال می‌ شود، مگر چقدر است؛ پول یک عدد مرغ می‌ شود؟ از آن طرف، تفاوت تورم رسمی ۴۷ درصدی و افزایش مزد ۲۷ درصدی چقدر می‌ شود؛ اینجا ۲۰ درصد اختلاف است یا به عبارتی ۲۰ درصد عدول از حداقلی‌ ترین خوانش از قانون (چون سبد معیشت را کنار گذاشته‌ ایم و فقط به همان تورم رسمی استناد می‌ کنیم)؛ این ۲۰ درصد که از کف کارگران رفته، خیلی ارزش دارد، حتی اگر فرض بگیریم که بتوانند تورم را در سال ۱۴۰۲ مهار کنند که البته نتوانسته‌ اند و نمی‌ توانند؛ نشانه‌ ها در بازار مثل روز روشن است.

تورم مهار نشده و نمی‌ شود؛ شاخص‌ های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌ اند و چند پله بالا رفته‌ اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌ کننده‌ ی خودروهای نوِ کارخانه‌ ها نیستند و در حاشیه‌ ی این بازار قرار می‌ گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌ گویند؛ در مورد افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه تاکسی چه تحلیلی دارند؟