گروگانگیری عملی که نتیجه اش استقرار استبداد شد جهانگیر گلزار

golsar23روزي بعد از گروگانگيري، همان روز كه آقاي خميني گروگانگيري را « انقلاب دوم » خواند، بنی صدر ، نسبت به محور كردن قدرت امريكا، در سياست داخلي و خارجي ايران ، آنهم در بهار انقلاب ، هشدار داد  و بدان عمل اعتراض نمود . در آن روزها، عمل گروگانگيري « فكر ی همه پسند شده بود  » استبداد جدید با تبلیغات گسترده چنان نموده بود كه كسي را ياراي چون و چرا  در مقابل گروگانگیری  را ندارشت و متاسفانه اعتراضی شنیده نمی شد .   

بنی صدر برای مبارزه با سانسور بزرگ مصمم بود که این سانسور را در ذهن جامعه بشکند  و حقایق را با مردم در میان بگذارد .

در آن زمان او گفت که با گروگانگیری ، ایران به گروگان آمریکا درخواهد آمد . این نخستین واقعیت عمل گروگانگیری بود . انقلاب ایران فضایی بوجود آورده بود که ایران از دست سلطه آمریکا نجات یابد . با گروگانگیر کارمندان سفارت آمریکا در تهران ، ایران به زیر سلطه آمریکا قرار می گرفت و آمریکا مجددا محور روابط سیاسی در ایران می گردید و هنوز نیز این محوریت ادامه دارد .

 بنی صدر می گوید که : مرتب به آقاي خميني هشدار مي دادم كه گروگانگيري اين ضربه قوي است كه غول تجاوز طلب را از شيشه بدر مي آورد .

وی در روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد که  روزانه تحت نام کارنامه در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار می یافت ، خاطر نشان می کرد که ایران نباید مسئولیت حاکم شدن ریگانیسم را بر آمریکا و جهان بپذیرد . گروگانگیری این امکان را برای ریگان در آمریکا فراهم نمود .

او به دفعات هشدار داد که "گروگانگيري كودتائي بر ضد انقلاب ايران است " .

برای سلطه گران آمریکایی و روسی و اروپایی و سلطه گران در منطقه انقلاب ایران و مخصوصا ایران آزاد و مستقل یک کابوس بود . بدین خاطر آمریکاییان نقشه گروگانگیری را کشیدند و روسها  موافق این روند بودند و دیگر مستبدان منطقه خشنود از خشونت خمینی در دفاع از گروگانگیری بودند .

در آن زمان  گروگانگیری تیری بود که به جنبش ازادیخواهی در حوزه کشورهای اسلامی و در تمام جهان شلیک می شد و بسیاری آگاهانه و ناآگاهانه از این روند شاد بودند . برای اولین بار در سطح جامعه ملی گل بر گلوله پیروز شده بود . بجای مبارزه با تفنگ  که در انقلابهای قبل از آن مرسوم و متداول بود ، معنویت و دوستی  ایرانیان فضای تغییر را توانسته بود ممکن بگرداند این روش  الگوی تحول برای کشورهای تحت سلطه می بود . از این الگو و این اسلام و این معنویت و هوش ایرانی برای تغییر یکی از بزرگترین استبدادهای قرن که شاه بود را توانسته بود به تغییر ممکن نماید .روش بدیع ایرانیان و خواست عمومی آنها که استقلال و آزادی بود ،  جهان سلطه گر را در نگرانی کامل فرو برده بود .

از آن زمان  که آقای خمینی عکس العمل برنامه آمریکاییان شد و خشونت را پرستید و تشویق  و پشتیبانی نمود تا امروز شاهد پشتیبانی از گروههای تند روی اسلامی یا در افغانسان   و طالبان و در سوریه و عراق داعش و در آفریقا و  ... با پشتیبانی کشورهای سلطه گر ساخته و از امکانات برخوردار شده اند .

امروز که بعد از تجربه هستیم به خوبی متوجه اعتراض و تحلیل بنی صدر از  مسئله گروگانگیری در آن زمان میشویم . از این تجربه باید آموخت که ازادی با خشونت سازگاری ندارد با رشد سازگاری ندارد . عکس العمل خشونت طلبها شدن و همان روش را ، روش خود نمودن حاصلش از دست دادن فرصتهای رشد است که متاسفانه با عمل عده ای و پشتیبانی خمینی  و فریاد پشتیبانی زدن بسیاری از احزاب و گروهها و افراد  ، ایران را به پرتگاه سقوط استبداد برد و امروز شاهد ویرانی تمام سرمایه های ملی در سطح ایران هستیم .

به نسل جوان  ایران و  نسل دوران انقلاب   خواندن کتاب

سير تحول سياست آمريكا در ايران - گروگانگيري كودتا بر ضد انقلاب ايران

 نوشته آقای بنی صدر را پیشنهاد می کنم .

در این کتاب  یه موارد زیادی در این رابطه پرداخته شده است . چندی از این موارد  به شرح زیر می باشند .

-        قسمت دوم وفاي به عهد  کتابی از جيمي كارتر

-        سقوط شاه,

-          بردن شاه به آمريكا

-        سناريوي آزاد كردن گروگانها

-        طرح طبس

-        آزادي گروگانها

-        چكيده كتاب هاميلتون، جردن

-          توقيف پولهاي ايران

-        محاصره اقتصادي

-        قرارداد الجزيره

-        اسرائيل فروش سلاح را به ايران، چگونه آغاز كرد؟

و بسیاری از مسائلی که در این تحقیق ، تاریخ را همانگونه که رخ داده است به ما نشان داده می شود. باشد که در فردای تغییر  ایران از استبداد به آزادی ، ذهنیت حقوقمدار ما در دفاع از حقوق ایران و ایرانی در خشونت زدایی عمل کرده و بازیچه دست قدرتها نشود .

        آدرس پیاده کردن کتاب https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:2019-10-13-21-48-27&catid=9&Itemid=141