برای نزدیک تر کردن سقوط رژیم/ منقلب شدن پیش‌ نیاز انقلاب - مردم سالار بودن پیش‌ نیاز مردمسالاری، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1

                                                                          


در این رابطه