بیانیۀ دوم جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

daneshgah sahmieh برگ دیگری از تاریخ خونین کشورمان ورق خورده و باز هم مادرمان ایران‌ زمین، در سوگِ مرگ و حصر شایسته‌ ترین جوانان خود نشسته‌ است.
 
بدین وسیله، به اطلاع می‌ رسانیم، ما دانشجویان دانشگاه‌ صنعتی نوشیروانی، به دعوت دانشجویان آزاده و دغدغه مند از دانشگاه های سراسر ایران، به خیزش آزادی خواه ایران می پیوندیم، و برای اعلان همبستگی با مردم ایران عزیزمان در اعتراض به وضع فعلی، بازداشت گستردۀ ناجوانمردانۀ دانشجویان و مجازی شدنِ غیرموجهِ دانشگاه با وجود اخلال شدید در اینترنت، تا روشن شدن تکلیف دانشجویان بازداشتی و بازگشت بی قید و شرط آنها به کلاس های درس حضوری، از شرکت در تمامی کلاس های مجازی، خودداری خواهیم کرد!
 
زمان آن رسیده که ما دانشجویان به پشوانه شما اساتید، اعتراض خود را به هر امری که باعث گرفته‌ شدن حق زیستن و آزادی از انسان شود، اعلان کنیم. از تمامی اساتید محترم و خانواده شرافتمند دانشگاه خواستاریم که متحدانه در این اقدام انسانی، ما را همراهی کنند.
 
دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی،
۶ مهرماه ۱۴۰۱