بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز/ تحریم کلاس های درس و اعتراض به سرکوب های تجمعات

Daneshgah Nokhbegan  مدت‌ هاست که با در اختیار داشتن حداقل امکانات، تنها با عشق و کور سوی امید به آینده‌ ای بهتر، به کسب علم و مهارت در چهارچوب دانشگاه هنر پرداخته‌ ایم؛ کم لطفی های بسیار و نادیده گرفته شدن ها، نام ما را از صحنه دانشگاهیان کشور محو کرده است، انگار که هیچگاه وجود نداشته‌ ایم. اکنون اما با صدای رسا، وجود خود را ابراز می‌ کنیم.
 
 امروز، ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز، در اعتراض به سرکوب ناجوانمردانۀ تجمعات مسالمت‌ آمیز مردم کشورمان، همچنین بازداشت دانشجویان در سراسر کشور در حین این تجمعات، از شرکت در کلاس  های درس امتناع می‌ ورزیم و خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی و حق تجمعات مسالمت‌ آمیز در سراسر کشور هستیم. تحریم کلاس های درس نیز تا زمان بهبود وضع موجود، ادامه خواهد داشت.
 
و در نهایت، از اساتید و دیگر دانشجویان در تمامی دانشگاه‌ های کشور، دعوت به عمل می‌آید تا با تحریم کلاس های درس، حمایت خود را اعلام دارند.
 
جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز، 
مهر ماه ۱۴۰۱