Uncategorised

تجمع امروز زنان در کابل/ درگیری‌ هایی بین طالبان ها و زنان معترض؟

Zanan-Afghanistan-1 بی بی سی: شماری از زنان در کابل در تجمعی خواهان حفظ حقوق زنان افغانستان شدند. تجمع امروز در کابل یک روز پس از تجمع روز گذشته زنان در هرات صورت گرفته است.
 
گروهی از زنان امروز در کابل، تجمعی برگزار کردند. آنها برای دسترسی به حقوق و مشارکت سیاسی زنان، شعار دادند.
 
یکی از برگزارکنندگان تظاهرات، امروز به بی‌ بی‌ سی گفت که شمار تظاهر کنندگان حدود ۳۰ نفر بود و پلاکارد شعارهایی در مورد برابری حقوق زنان و حق مشارکت سیاسی زنان را حمل می‌ کردند.
 
در تصاویری که از این تجمع برای بی‌ بی‌ سی ارسال شده، به نظر می‌ رسد، درگیری‌ هایی بین نیروهای طالبان و این زنان معترض بوجود آمده است.