Uncategorised

در شرایط فعلی تمام اقشار خویشتن داری کنند/منابع و امکانات دولت بیش از این اجازه افزایش حقوق را نمی دهد

karmandعضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت: در حال حاضر مجموعه های مختلف انتظار افزایش حقوق را دارند و این درحالیست که در شرایط فعلی منابع و امکانات دولت هم بیش از این اجازه افزایش حقوق را نمی دهد.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه دولت 25 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح رتبه بندی فرهنگیان اختصاص داده است، می گوید: در حال حاضر مجموعه های مختلف انتظار افزایش حقوق را دارند و این درحالیست که در شرایط فعلی منابع و امکانات دولت هم بیش از این اجازه افزایش حقوق را نمی دهد.

 قادری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دولت در حد توان موضوع رتبه بندی فرهنگیان را اجرا خواهد کرد، می افزاید: ذکر این نکته ضروری است که دیگر مجموعه ها در کنار فرهنگیان انتظار افزایش حقوق را دارند که متاسفانه در شرایط دشوار اقتصادی دولت به هیچ وجه قصد ندارد از تمام توانش برای افزایش حقوق ها استفاده نکند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تمام افراد اذعان دارند که دولت در شرایط سختی قرار دارد، بیان می کند: در حال حاضر نیاز است تا تمام اقشار خویشتن داری کنند.

نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه به رغم اینکه عنوان می شود نرخ تورم در شرایط فعلی 40 درصد است اما افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان توسط دولت بیانگر مشکلات متعدد دولت است می گوید: در شرایطی که دولت از توان مالی مناسبی برخوردار نیست تامین منابع از طریق استقراض به هیچ وجه طبیعی و قابل قبول نیست چرا که این مهم سبب منجر به افزایش تورم و ایجاد مشکلات بسیار جدی برای کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تصمیم دولت در رابطه با میزان افزایش حقوق ها منطقی نیست می گوید: انتظار داشتن اقدامی فرا تر از موجود توسط دولت عملی نیست.

قادری با اشاره به اینکه در حال حاضر روند مذاکره در حال انجام است ادامه می دهد: قطعا دولت از امکانات برداشتن تحریم ها استفاده خواهد کرد و ذکر این نکته ضروری است مشکلاتی مانند خشکسالی، کرونا، بی آبی و ..... مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرده است.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه در حال حاضر بحران آب در بسیاری از شهر ها و مناطق و تعطیلی بسیاری از بخش ها توسط شیوع کرونا چالش های متعددی را ایجاد کرده است، می افزاید: متاسفانه یکی دو تا مشکل در کشور وجود ندارد و وجود چالش های متعدد سبب گرفتاری های زیادی شده است.

وی با اشاره به اینکه جهت گیری دولت در رابطه با تفویض اختیار و مدیریت منابع به استان ها امری مناسب است، می گوید: استفاده از توانمندی استان ها از رفیت هایی که دارند سبب ایجاد اتفاقات مناسب خواهد شد.